Μπαλάκι Ντράγκι στο Eurogroup για χρέος-QE

Μπαλάκι Ντράγκι στο Eurogroup για χρέος-QE

Νέο γύρο πιέσεων προς το Eurogroup άνοιξε ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, ώστε να εξειδικεύσει περαιτέρω τα μέτρα που προτίθεται να λάβει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους.

Καταθέτοντας στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου ο κεντρικ΄ςο τραπεζίτης της Ευρωζώνης, απάντησε σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Κύρτσου, σχετικά με τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα ενταχθεί η Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, λέγοντας ότι «το σημείο κλειδί» είναι όταν η ΕΚΤ προχωρήσει στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους.

«Αυτή η αξιολόγηση θα καταστεί δυνατή όταν έχουμε περισσότερες και σαφέστερες πληροφορίες για τα μέτρα που θα λάβει το Eurogroup και τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης για τη βιωσιμότητα του χρέους. Σε αυτήν θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπ’ όψιν οι εξωτερικοί κίνδυνοι. Τότε θα μπορούσε η ΕΚΤ να συζητήσει την ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης»,

κατέληξε ο Μάριο Ντράγκι.

Διαφήμιση

Η τοποθέτηση αυτή επιδέχεται όμως πολλών ερμηνειών καθώς είτε θα υπάρξει νέα ανακοίνωση σε επόμενο Eurogroup, είτε το ζήτημα της συμμετοχής της Ελλάδας στο QE έχει παραπεμφθεί στις Καλλένδες.