Ο Ντράγκι πιέζει για NPL’s τραπεζίτες και πολιτικούς

Διπλή πίεση σε τραπεζίτες και πολιτικούς ασκεί με δηλώσεις του ο Μάριο Ντράγκι αναφερόμενος στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ο δείκτης των οποίων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα πανευρωπαϊκά ανακόπτοντας την αναπτυξιακή δυναμική και παγιδεύοντας ρευστότητα.

Μιλώντας στην ετήσια συνέλευση του European Systemic Risk Board (ESRB) -του οποίου επίσης είναι πρόεδρος- ο κ. Ντράγκι τόνισε ότι στο τέλος του 2016 το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις ευρωπαϊκές τράπεζες ανέρχονταν σε 1 τρισ. ευρώ, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι υποθήκες των δανείων.

Ο κ. Ντράγκι σημείωσε, επίσης, ότι παραμένουν οι διαρθρωτικές αδυναμίες για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Αυτές, όπως συμπλήρωσε, περιλαμβάνουν ανεπαρκείς δομές εταιρικής διακυβέρνησης στις τράπεζες, αναποτελεσματικές και υψηλού κόστους διαδικασίες ανάκτησης του χρέους σε ορισμένα κράτη – μέλη και λάθος κίνητρα που εμποδίζουν τη γρήγορη εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Διαφήμιση

Υψηλό παραμένει το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) στους ισολογισμούς των ευρωπαϊκών τραπεζών, παρά την πρόσφατη πρόοδο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Μάριο Ντράγκι.

Ο κεντρικός τραπεζίτης της Ευρωώνης χρησιμοποιώντας τις λέξεις “διαρθρωτικές αδυναμίες” εστιάζει στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων στις αγορές αλλά και ουσιαστικής συμμετοχής του κράτους στη διαγραφή των κόκκινων δανείων, μέσα από τα ήδη διαθέσιμα εργαλεία.