Κρατικά εγγυημένα ομόλογα της Εθνικής και της Eurobank αναβάθμισε η Fitch

Κρατικά εγγυημένα ομόλογα της Εθνικής και της Eurobank αναβάθμισε η Fitch

Την αναβάθμιση των εγγυημένων από το ελληνικό Δημόσιο εκδόσεων ομολόγων της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank σε «Β-», από «CCC» προηγουμένως, ανακοίνωσε ο οίκος αξιολόγησης Fitch.

Η Fitch αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των κρατικά εγγυημένων ομολόγων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Eurobank, ενώ αναθεώρησε επί τα βελτίω τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγησης των κρατικά εγγυημένων ομολόγων της Eurobank σε «Β» από «C» προηγουμένως.

Οι παραπάνω κινήσεις συνιστούν αποτέλεσμα της πρόσφατης αναβάθμισης της Ελλάδας σε «Β», στις 18 Αυγούστου του 2017.

Διαφήμιση