Η Παγκρήτια πλήρωσε 131 εκατ. σε πέντε μήνες στον ELA και… έφυγε

Η Παγκρήτια πλήρωσε 131 εκατ. σε πέντε μήνες στον ELA και… έφυγε

Την απεξάρτησή της από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) της ΕΚΤ πέτυχε η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, λίγο καιρό μετά την είσοδο του Μιχάλη Σάλλα ως στρατηγικού επενδυτή.

Σύμφωνα με τη διοίκηση η τράπεζα κατάφερε να προσελκύσει νέες καταθέσεις και να βελτιώσει αισθητά τα λειτουργικά έσοδα, επιτυγχάνοντας επαρκείς χρηματοροές που της επέτρεψαν τον απογαλακτισμό της.

Το βελτιωμένο οικονομικό κλίμα μετά τη δεύτερη αξιολόγηση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της κρητικής τράπεζας, είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές εισροές μετρητών στα ταμεία των τραπεζών, ενώ στην περίπτωση της Παγκρήτιας ιδιαίτερα βοήθησε προς την ίδια κατεύθυνση η μεγάλη άνοδος του τουρισμού στην Κρήτη.

Διαφήμιση

Από 131 εκατ. ευρώ, επίπεδο στο οποίο βρισκόταν η εξάρτηση της τράπεζας από τον ELA τον Μάρτιο του 2017, σημειώθηκε μείωση στα 53 εκατ. ευρώ στο τέλος του Ιουνίου, προτού μηδενιστεί στις 31 Αυγούστου.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως το τελευταίο τρίμηνο, η τράπεζα παρουσίασε καθαρό θετικό αποτέλεσμα στις καταθέσεις, ύψους 60 εκατ. ευρώ.

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, όπως τονίζεται τέλος, μετά την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο, την κεφαλαιακή της ενίσχυση, τη στελεχιακή και διοικητική της ενδυνάμωση, συνεχίζει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που προβλέπει μεταξύ άλλων τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, την πλήρη εξυγίανση του δανειακού της χαρτοφυλακίου και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.