Εκρηκτική αύξηση μισθών στην Ουγγαρία

Εκρηκτική αύξηση μισθών στην Ουγγαρία

Εκρηκτική αύξηση κατέγραψαν οι μισθοί στην Ουγγαρία σε ετήσια βάση στην Ουγγαρία τον του 2017, ξεπερνώντας την άνοδο του προηγούμενου μήνα.

Οι μισθοί αυξάνονταν σταθερά, κυρίως λόγω των αυξήσεων του κατώτατου μισθού από την αρχή του έτους καθώς και των προσαρμογών μισθών που επηρεάζουν συγκεκριμένους τομείς του δημόσιου τομέα και των κρατικών επιχειρήσεων

Οι ακαθάριστοι μισθοί στην Ουγγαρία αυξήθηκαν 14,4% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο του 2017, μετά από κέρδη 12,9% τον Μάιο. Οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 13,5% (έναντι 10,6% τον Μάιο) και οι δημόσιοι κλάδοι αυξήθηκαν κατά 16,1% (έναντι 18,8% το Μάιο).

Διαφήμιση