Πως αξιολογούν την Ελλάδα Fitch, Moody’s και S&P

Πως αξιολογούν την Ελλάδα Fitch, Moody’s και S&P

Μια ανάσα από την εισδοχή στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ βρίσκεται πλέον η Ελλάδα καθώς και οι τρεις οίκοι αξιολόγησης έχουν αναβαθμίσει πλέον το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας βοηθώντας παράλληλα και στην αλλαγή κλίματος.

Οι αναβαθμίσεις ευθυγραμμίζονται στη λογική της μείωσης του πολιτικού και οικονομικού ρίσκου και την προοπτική βελτίωσης των αναπτυξιακών επιδόσεων στο πλαίσιο του προγράμματος.
Η πιστοληπτική αξιολόγηση της Standard & Poor’s για την Ελλάδα βρίσκεται στο Β- με θετικές προοπτικές.

Η πιστοληπτική ικανότητα της Moody’s για την Ελλάδα τέθηκε τελευταία στο Caa2 με θετικές προοπτικές.

Διαφήμιση

Η πιστοληπτική ικανότητα της Fitch για την Ελλάδα αναφέρθηκε τελευταία στο B- με θετικές προοπτικές.

Γενικά, η πιστοληπτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλους επενδυτές για να εκτιμήσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, επηρεάζοντας έτσι σημαντικά το κόστος δανεισμού της χώρας. Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δημοσίου χρέους για την Ελλάδα, όπως αναφέρεται από μεγάλους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

AgencyRatingOutlookDate
FitchB-positiveAug 18 2017
S&PB-positiveJul 22 2017
Moody’sCaa2positiveJun 23 2017
TE10stableApr 16 2016