Επιθέσεις με αυτοκίνητα: Η ευρωπαϊκή εμπειρία, και τα θύματα