Γαλλία: Ανεργία 9,5% στο β’ τρίμηνο, σε επίπεδα 2012

Γαλλία: Ανεργία 9,5% στο β’ τρίμηνο, σε επίπεδα 2012

Οριακή μείωση σημείωσε η ανεργία στη Γαλλία, υποχωρώντας στο 9,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2017 από 9,6% την προηγούμενη περίοδο, επίπεδο που είναι όμως το χαμηλότερο από το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Εν τω μεταξύ, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 0,5 εκατοστιαίες μονάδες στο 65,3 τοις εκατό, το υψηλότερο επίπεδο από το 1980 και το ποσοστό δραστηριότητας αυξήθηκε κατά 0,5 εκατοστιαίες μονάδες στο 72%.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας το μέσο ποσοστό ανεργίας στη μητροπολιτική Γαλλία και στα υπερπόντια διαμερίσματα (εκτός της Mayotte) μειώθηκε στο 9,5% από 9,6% την προηγούμενη περίοδο. Μόνο στη μητροπολιτική Γαλλία, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 9,2% το τρίμηνο έως τον Ιούνιο από 9,3% την προηγούμενη περίοδο, καθώς ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 20,000 σε 2,7 εκατομμύρια. Η ανεργία μειώθηκε μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25 έως 49 ετών και των ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω, ενώ αυξήθηκε για τους νέους. Μεταξύ των ανέργων, 1,2 εκατομμύρια αναζητούν εργασία για τουλάχιστον ένα έτος. Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας μειώθηκε στο 4% από 4,1% το πρώτο τρίμηνο.

Διαφήμιση

Το πρώτο τρίμηνο, το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη περίοδο σε 65,3% το δεύτερο τρίμηνο, το υψηλότερο επίπεδο από το 1980. Αυξήθηκε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά πιο συγκεκριμένα μεταξύ Άτομα ηλικίας 50 έως 64 ετών. Επί ένα έτος, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Περίπου 6,1% των εργαζομένων ήταν υποαπασχολούμενοι, πράγμα που σημαίνει ότι είχαν μερική απασχόληση, αλλά επιθυμούσαν να εργαστούν περισσότερο.

Το ποσοστό δραστηριότητας ατόμων ηλικίας 15-64 ετών αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 72%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1975. Πάνω από ένα χρόνο αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες. Μεταξύ ανενεργών ατόμων, 1,5 εκατομμύρια άτομα επιθυμούσαν να εργαστούν χωρίς να θεωρούνται άνεργοι σύμφωνα με τον ορισμό της ΔΟΕ: αποτελούσαν το φωτοστέφανο της ανεργίας. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 22.000 σε σχέση με το α ‘τρίμηνο του 2017 και ήταν σχεδόν σταθερός σε ένα χρόνο.