Ρωσία: Αναπτυξιακή έκρηξη +2,5% το ΑΕΠ, ισχυρότερο από το 2012

Ρωσία: Αναπτυξιακή έκρηξη +2,5% το ΑΕΠ, ισχυρότερο από το 2012

Σε ημέρες προ της επιβολής των κυρώσεων επέστρεψε ο ρυθμός ανάπτυξης της Ρωσίας στο δεύτερο τρίμηνο του έτους καθώς το ΑΕΠ επεκτάθηκε με 2,5% για πρώτη φορά από το 2012.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ρωσίας αυξήθηκε κατά 2,5% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2017, μετά από αύξηση 0,5% την προηγούμενη περίοδο. Αυτός ήταν ο ισχυρότερος ρυθμός επέκτασης από το τρίτο τρίμηνο του 2012.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στη Ρωσία ήταν κατά μέσο όρο 3,03% από το 1996 έως το 2017, φθάνοντας σε υψηλό επίπεδο 12,10% το τελευταίο τρίμηνο του 1999 και σε χαμηλό -11,2% Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2009.

Διαφήμιση