Η Attica Bank πούλησε κόκκινα δάνεια, κλείνει τρύπα 70 εκατ. στα εποπτικά κεφάλαια

Η Attica Bank πούλησε κόκκινα δάνεια, κλείνει τρύπα 70 εκατ. στα εποπτικά κεφάλαια

Τις διαδικασίες που της επιτρέπουν να κλείσει την αύξηση κεφαλαίου που έμενε σε εκκρεμότητα από το 2015 ολοκλήρωσε η Attica Bank αντλώντας κεφάλαια 70 εκατ. μέσω της πώλησης χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων.

Η τράπεζα στην πραγματικότητα καθαρίζει σημαντικό μέρος του ισολογισμού της, πουλώντας όμως NPL’s σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές και απεμπολώντας κάθε δικαίωμα επανάκτησης ή συνδιαχείρισής τους ή ενδεχόμενα μελλοντικά κέρδη από αυτά.

Όπως αναφέρει η Attica Bank σε ανακοίνωσή της η Artemis Financial Sarl, εταιρία συμφερόντων τoυ επενδυτή Aldridge EDC Specialty Finance, κατέβαλε:
Το ποσό των 70 εκατ. ευρώ για τη μεταβίβαση του ομολόγου Junior Note που εκδόθηκε στο πλαίσιο τιτλοποίησης των δανείων της συναλλαγής. Το ποσό των 80.000 ευρώ για τη μεταβίβαση του 80% των μετοχών της ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ – Α.Ε. Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Attica Bank δύναται να προβεί σε ανάκληση αναγνώρισης (de-recognition) του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί, στο πλαίσιο της συναλλαγής, και να αναγνωρίσει κέρδος 70 εκατ. ευρώ.

Διαφήμιση
Διαβάστε  Η χαλαρότητα της ΕΚΤ για τα κόκκινα δάνεια καταδικάζει τις τράπεζες

Η φράση αυτή είναι το κλειδί για τον υπολογισμό των 70 εκατ. στα Core Tier I κεφάλαια της τράπεζας, κίνηση που κλείνει την τρύπα που είχε μείνει από αύξηση κεφαλαίου που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν.

Η τράπεζα αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι το συγκεκριμένο ποσό θα προσμετρηθεί ως κεφάλαιο Tier I στα διαθέσιμα κεφάλαια, καλύπτοντας πλήρως το ποσό που υπολειπόταν έως και σήμερα για την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου της άσκησης κεφαλαιακών αναγκών (stress test) του 2015.

«Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της πρωτοποριακής και επωφελούς συναλλαγής, η τράπεζα μειώνει σημαντικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο και θωρακίζει την κεφαλαιακή της βάση, ώστε να είναι σε θέση να προχωρήσει στις επόμενες επιχειρηματικές της κινήσεις»

σχολιάζει η Attica Bank.

Διαβάστε  Με την πλάτη στον τοίχο η Εθνική Τράπεζα, αναζητεί λύσεις χωρίς νέα προβλήματα

Παράλληλα η Attica Bank αναμένεται να ανταλλάξει προνομιούχες μετοχές που είχε εκδώσει με το νόμο Αλογοσκούφη υπέρ του ελληνικού Δημοσίου με CoCo’s, κίνηση που επίσης θα ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια και θα περιορίσει τις υποχρεώσεις της τράπεζας.

Διαφήμιση