Η Εθνική συνεχίζει την αποεπένδυση στο εξωτερικό, ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση

Η Εθνική συνεχίζει την αποεπένδυση στο εξωτερικό, ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση

Αναγκασμένη να υλοποιήσει τον σχεδιασμό αποεπένδυσης από τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη είναι η Εθνική Τράπεζα καθώς η στρατηγική άντλησης κεφαλαίων από τα κόκκινα δάνεια δεν έχει αποφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και η πίεση για προσκόλληση στα capital action plans εντείνεται καθώς προλειαίνεται το έδαφος για έξοδο στις αγορές και συμμετοχή στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.

Τα κεφάλαια που εισρέουν χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποπληρωμή του δανεισμού από τον ELA, που έχει αντίκτυπο στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και τη σχέση ιδίων/ξένων κεφαλαίων της τράπεζας.

Σε αυτό το πλαίσιο ενεργειών εντάσσεται και η υπογραφή σύμβασης με την OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad («OTP Serbia») για την πώληση του 100% των θυγατρικών της ΕΤΕ στη Σερβία – Vojvodjanska Banka AD («VOBAN») και NBG Leasing doo – και ενός χαρτοφυλακίου δανείων εταιρικών πελατών που δραστηριοποιούνται στη Σερβία ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Διαφήμιση

Το συμφωνηθέν τίμημα για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της VOBAN και της NBG Leasing ανέρχεται σε 125 εκ. ευρώ και αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 0.75x P/TBV. H συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 30 μονάδες βάσης και να ενισχύσει τη ρευστότητα της κατά περίπου 280 εκ. ευρώ, αφού ληφθεί υπόψη και η αποπληρωμή του ενδοομιλικού δανεισμού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ Λεωνίδας Φραγκιαδάκης δήλωσε ότι

«έπειτα από περισσότερα από 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στη Σερβία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τις δραστηριότητές της στη χώρα, ώστε να πραγματοποιήσει τη δεσμεύσεις της προς τις ευρωπαϊκές αρχές βάσει του σχεδίου αναδιάρθρωσης. H συναλλαγή αυτή ενισχύει περαιτέρω την ΕΤΕ από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας, επιτρέποντάς της να κατευθύνει τους πόρους της προς την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα».

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις των Κεντρικών Τραπεζών της Ουγγαρίας και της Σερβίας, καθώς και την έγκριση του γενικού συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού, πρόσθεσε ο κ. Φραγκιαδάκης.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πώληση της Banca Romaneasca, η οποία ενίσχυσε τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά 650 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας στην περαιτέρω μείωση της εξάρτησης από τον ELA, ενώ βοήθησε βελτίωση και την κεφαλαιακή επάρκεια κατά 5 μονάδες βάσης.

Συνδυαστικά η αποεπένδυση από τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη έχει ενισχύσει τη ρευστότητα της τράπεζας κατά σχεδόν 1 δισ. και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 0,35%.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι θετική είναι η επίδραση στα μεγέθη της τράπεζας και από την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της Εθνικής Ασφαλιστικής που επίσης ήταν μέρος των εγκεκριμένων capital action plans

Διαφήμιση