Η Ελλάδα ψηλά στον δείκτη Κοινωνικής Προόδου της Deloitte: Που κερδίζει, που υστερεί (infographic)

Η Ελλάδα ψηλά στον δείκτη Κοινωνικής Προόδου της Deloitte: Που κερδίζει, που υστερεί (infographic)

Την 33η θέση του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου, μία θέση χαμηλότερα σε σχέση με το 2016, υψηλότερα όμως από το 2014 και το 2013, καταλαμβάνει η Ελλάδα ανάμεσα σε 128 χώρες από όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την έρευνα “Social Progress Index 2017” που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Social Progress Imperative με την υποστήριξη της Deloitte, εξετάζοντας ένα ευρύ φάσμα από κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Η βελτίωση κατά δυο θέσεις από το 2013, παρά την επιδείνωση σε ετήσια βάση κατά μια θέση, δείχνει ουσιαστική πρόοδο σε βασικούς τομείς σε περιβάλλον οικονομικής καχεξίας και περιστολής κρατικών δαπανών, διαμορφώνοντας εικόνα καλύτερης εκμετάλλευσης και αυξημένης αποδοτικότητας των δημοσίων πόρων για την Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τους δείκτες της έρευνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βαθμολογία της χώρας στον τομέα της «Ελευθερίας στις επιλογές ζωής» είναι από τις χαμηλότερες της λίστας του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου, κατατάσσοντας την Ελλάδα ανάμεσα σε χώρες όπως η Ουκρανία και η Υεμένη. Η Ελλάδα επίσης υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις λοιπές χώρες στον τομέα της «ανοχής στην υποδοχή μεταναστών», λόγω της πρόσφατης προσφυγικής κρίσης, η οποία δημιούργησε ελλείψεις στους διαθέσιμους πόρους (φυσικούς και οικονομικούς).

Διαφήμιση

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της μελέτης κατατάσσουν τις 128 χώρες σε έξι ομάδες, ανάλογα με το επίπεδο κοινωνικής προόδου. Η Ελλάδα εμφανίζεται στην ομάδα Υψηλής Κοινωνικής Προόδου, τη δεύτερη κατά σειρά μετά την ομάδα Πολύ Υψηλής Κοινωνικής Προόδου, η οποία περιλαμβάνει τις πρώτες 14 χώρες της λίστας, με την πρώτη τετράδα να συμπληρώνουν χώρες της Σκανδιναβίας (Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία).

Τα κριτήρια με βάση τα οποία προκύπτει η συνολική βαθμολογία των χωρών χωρίζονται σε 3 κατηγορίες, Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες (τροφή, στέγη, νερό, ιατρική περίθαλψη, προσωπική ασφάλεια), Θεμέλια Ευημερίας (πρόσβαση σε βασική εκπαίδευση, πρόσβαση σε πληροφορίες και τηλεπικοινωνίες, υγεία, περιβαλλοντική ποιότητα) και Ευκαιρίες (προσωπικά δικαιώματα, προσωπική ελευθερία και επιλογή, ανοχή και ένταξη, πρόσβαση σε ανώτερη εκπαίδευση).

Η Ελλάδα σημειώνει υψηλές βαθμολογίες σε κριτήρια όπως η πρόσβαση σε ανώτερη εκπαίδευση, η υγεία και το προσδόκιμο ζωής, καθώς και η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, ωστόσο υστερεί σε σχέση με χώρες παρόμοιου κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε παραμέτρους όπως η προσωπική ελευθερία και επιλογή, καθώς και η πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση.

Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας με αυτά του 2014, ο δείκτης κοινωνικής προόδου έχει σημειώσει βελτίωση σε 113 από τις 128 χώρες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της βελτίωσης εντοπίζεται σε χώρες της νότιας Ασίας και της δυτικής Αφρικής, οι οποίες κατατάσσονται παραδοσιακά στις ομάδες “Κατώτερης Μέσης” ή “Χαμηλής” Κοινωνικής Προόδου.

Στον αντίποδα βρίσκεται ένα μικρό group 15 χωρών, το οποίο εμφανίζει μειωμένο δείκτη κοινωνικής προόδου σε σχέση με το 2014, συμπεριλαμβανομένων χωρών της κεντρικής Αφρικής αλλά και της Ουγγαρίας, η οποία εμφανίζει τη μεγαλύτερη πτώση από τις χώρες της Ευρώπης.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, βάσει της ανάλυσης του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της Κοινωνικής Προόδου και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων (FDI), και μάλιστα η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη: οι συνιστώσες του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου, όπως η απρόσκοπτη παροχή νερού και ηλεκτρικής ενέργειας και οι ευκαιρίες στην εκπαίδευση, υποστηρίζουν την προσέλκυση ξένων επενδύσεων παρέχοντας τις υποδομές, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και το ασφαλές πολιτικό περιβάλλον που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι ξένες επενδύσεις οδηγούν σε περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών και εκπαίδευσης, ενώ υποστηρίζουν ενεργά τη βελτίωση του επιπέδου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.