Συνταγή ΕΚΤ για έξοδο από την παγίδα του χρέους: Δημόσιο χρήμα σε Υγεία, παιδεία, υποδομές

Συνταγή ΕΚΤ για έξοδο από την παγίδα του χρέους: Δημόσιο χρήμα σε Υγεία, παιδεία, υποδομές

Συστάσεις στις κυβερνήσεις των χωρών της ζώνης του ευρώ να αυξήσουν τις δαπάνες για την υγεία, την εκπαίδευση και τις υποδομές, προκειμένου να υπερβούν το ζήτημα του Δημοσίου χρέους, απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Μελέτη της ΕΚΤ επικεντρώνει στις προσκλήσεις για μεγαλύτερες επενδύσεις στο Ευρωζώνη, όπου πολλές χώρες έχουν υψηλό δημόσιο χρέος και πολύ χαμηλές μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης παρά την πρόσφατη κυκλική άνοδο.

Μετά από χρόνια σταθερών ή συρρικνωμένων κυβερνητικών προϋπολογισμών, η ΕΚΤ πρότεινε τη διοχέτευση των δαπανών σε κατηγορίες φιλικές προς την ανάπτυξη, όπως η εκπαίδευση, η υγεία και οι υποδομές.

Διαφήμιση

Στην πραγματικότητα η ΕΚΤ συστήνει ανατροπή του ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου που έχει επιβληθεί από το Eurogroup και την Κομισιόν και επιβάλλει δημοσιονομική ισορροπία, περιστολές δαπανών και ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, με μεγαλύτερη ένταση στις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα δημοσίου χρέους, όπως η Ελλάδα. Αν και αυτό δεν διατυπώνεται στην έκθεση είναι προφανές ότι υπονοείται από τη στιγμή που οι χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος δεν διαθέτουν τέτοια κεφάλαια αλλά και βρίσκονται υπό στενή εποπτεία είτε της Κομισιόν, είτε του ESM.

Η ΕΚΤ καταλήγει στην ανάγκη ενός επιθετικού αναπτυξιακού μοντέλου που θα χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ, ήτοι από τα γερμανικά πλεονάσματα και θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερη αναπτυξιακή ώθηση άρα και παραγωγή πλούτου επιτρέποντας τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα την αποπληρωμή του Δημοσίου χρέους, τον περιορισμό τους ως προς το ΑΕΠ και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής σε σύνολο της Ευρωζώνης.

“Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επαναπροσανατολισμό περισσότερων πόρων προς τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης ή της υποδομής, καθώς αυτές οι δαπάνες έχουν αποδειχθεί ότι έχουν θετικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανάπτυξη, μειώνοντας παράλληλα τις λιγότερο παραγωγικές δαπάνες”

αναφέρεται στα συμπεράσματα της μελέτης της ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ, η οποία εφαρμόζοντας το QE έχει πλημμυρίσει τη ζώνη του ευρώ με πολύ φθηνό χρήμα, καρπώνεται μεγάλο μέρος της επανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο, έχει επίσης προειδοποιήσει ότι αυτό δεν θα διαρκέσει αν δεν εφαρμοστούν διαρθρωτικά μέτρα από τις κυβερνήσεις και τις ευρωπαϊκές αρχές.

Μεταξύ άλλων στη μελέτη, η ΕΚΤ συνέστησε τη μείωση της άμεσης φορολογικής επιβάρυνσης των εργαζομένων και των εταιρειών, εστιάζοντας περισσότερο στην ιδιοκτησία και την κατανάλωση.

Διαφήμιση