Πετρέλαιο: +8,6% στην εβδομάδα λόγω έντασης, αποθεμάτων και υποσχέσεων