Στα ελληνικά κόκκινα δάνεια μπαίνει θυγατρική της Alvarez & Marsal

Στα ελληνικά κόκκινα δάνεια μπαίνει θυγατρική της Alvarez & Marsal

Μερίδιο στην ελληνική αγορά κόκκινων δανείων διεκδικεί πλέον η Independent Portfolio Management ΑΕΔΑΔΠ (IPM) θυγατρική της Alvarez & Marsal, αφού έλαβε τη σχετική άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η IPM θα επιχειρήσει να παίξει ρόλο multi-house παρέχοντας υπηρεσίες τόσο απευθείας στις τράπεζες, όσο και σε επενδυτές (εταιρείες private equity και credit funds) που θα αποκτήσουν χαρτοφυλάκια δανείων από τις τράπεζες.

Όπως αναφέρεται, ως πλατφόρμα διαχείρισης, η IPM θα εστιαστεί σε χαρτοφυλάκια δανείων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, των οποίων ο κύκλος εργασιών ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ. Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στην ευρωζώνη, που αντιστοιχεί περίπου στο 45% και ύψους 108 δισ. ευρώ, ενώ οι ελληνικές συστημικές τράπεζες καλούνται να μειώσουν τα ΝΡΕ κατά 40% μέχρι το τέλος του 2019. Η ενεργή διαχείριση και η μείωση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, είναι ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Διαφήμιση

O συνιδρυτής της A&M Μπράιαν Μάρσαλ δήλωσε ότι ως πλατφόρμα διαχείρισης δανείων στην Ελλάδα, η ΙΡΜ θα επωφεληθεί της πολυετούς εμπειρίας της A&M στη διαχείριση επισφαλών στοιχείων ενεργητικού (distressedassets). «Μελλοντικά, ενδέχεται να εξετάσουμε την ανάπτυξη παρεμφερών υπηρεσιών και σε άλλες αγορές, ανάλογα με τις εκάστοτε τοπικές ανάγκες» πρόσθεσε.
Ο Managing Director και επικεφαλής της A&M στην Ελλάδα Μάριος Κολιόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλοu της IPM, ενώ ο Σάιρους Άρνταλαν, πρώην αντιπρόεδρος της Barclays και Senior Advisor στην A&M, θα τοποθετηθεί στη θέση του μη εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ΙΡΜ.

Ο κ. Κολιόπουλος δήλωσε σχετικά: «Η ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς NPE είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και την αποκατάσταση της ελληνικής οικονομίας».
Ο κ. Άρνταλαν ανέφερε πως «τo Διοικητικό Συμβούλιο της IPM κατέχει εκτενή διεθνή εμπειρία, τόσο στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όσο και σε θέματα διοίκησης, λειτουργικών αναδιαρθρώσεων και διαχείρισης κινδύνων. Καθώς ο τραπεζικός κλάδος εξελίσσεται, νέοι, μη-παραδοσιακοί πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως η ΙΡΜ, μπορούν να βοηθήσουν τις τράπεζες και τα επενδυτικά κεφάλαια στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία της A&M και τις σύγχρονες, υψηλού επιπέδου λύσεις που παρέχουμε, για την επίλυση των σύνθετων προκλήσεων στον τομέα της διαχείρισης δανείων».

Διαφήμιση