Τέρνα Ενεργειακή: Ομολογιακό 60 εκατ. με 3,85%

Τέρνα Ενεργειακή: Ομολογιακό 60 εκατ. με 3,85%

Επιτυχής και με “λογικό” επιτόκιο ήταν η έξοδος της Τέρνα Ενεργειακή στις αγορές με την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 60 εκατ.

Τη διάθεση συνολικά 60.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών της «Τέρνα Ενεργειακή» με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ έκαστη, με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 60 εκατ., ανακοίνωσαν μετά από την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς η Alpha Bank ΑΛΦΑ και η Eurobank, ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διαβάστε  Ζεστό χρήμα: 180 εκατ. στα ταμεία της Τέρνα Ενεργειακή

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 154,4 εκατ.
Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,85%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 3,85% και η τιμή διάθεσης των ομολογιών σε 1.000 ευρώ έκαστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Διαφήμιση

Διαφήμιση