Η BoJ διατηρεί σταθερό το επιτόκιο, οι προβλέψεις

Η BoJ διατηρεί σταθερό το επιτόκιο, οι προβλέψεις

Σταθερό διατήρησε η Τράπεζα της Ιαπωνίας το βασικό βραχυπρόθεσμο επιτόκιο στο -0,1% στη συνεδρίαση του Ιουλίου του 2017, όπως ήταν ευρέως αναμενόμενο.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διατήρησαν επίσης το στόχο απόδοσης των 10ετών κρατικών ομολόγων γύρω στο μηδέν τοις εκατό αλλά ανέφεραν ότι προβλέπουν εκ νέου την επίτευξη του στόχου του πληθωρισμού κατά 2% σε κάποια χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού έτους 2019.

Όσον αφορά το ποσό των JGB που πρόκειται να αγοραστεί, η Τράπεζα θα πραγματοποιήσει αγορές κατά περισσότερο ή λιγότερο τον τρέχοντα ρυθμό – έναν ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 80 τρισεκατομμυρίων γιεν.

Διαφήμιση

Επίσης, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αποφάσισε με 7-2 ψήφους ETFs σε Ιαπωνικές εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (J-REITs), έτσι ώστε τα υπόλοιπα τους να αυξηθούν σε ετήσια βήματα ύψους περίπου 6,0 τρισεκατομμυρίων γιεν και περίπου 90 γιεν, αντίστοιχα. Όσον αφορά τα χρεόγραφα CP και τα εταιρικά ομόλογα, η Τράπεζα θα διατηρήσει τα οφειλόμενα ποσά σε 2,2 τρισεκατομμύρια γεν και περίπου 3,2 τρισεκατομμύρια γιέν αντίστοιχα.

Εντωμεταξύ, στην τριμηνιαία ανασκόπηση των προβλέψεων της η Κεντρική Τράπεζα, αναφέρει ότι η πρόσφατη εξέλιξη του ΔΤΚ ήταν σχετικά αδύναμη, όπως αποδεικνύεται από τις περιορισμένες αυξήσεις των τιμών στην αρχή της νέας χρήσης. Τούτου λεχθέντος, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής μείωσαν ελαφρώς την βασική πρόβλεψη του CPI για το οικονομικό έτος 2017 στο 1,1% από την προηγούμενη εκτίμηση του 1,4% που έγινε τον Απρίλιο. Εν τω μεταξύ, το χρονικό περιθώριο του ΔΤΚ για να φτάσει το 2% πιθανότατα θα είναι γύρω στο οικονομικό έτος 2019. Η BoJ έχει πλέον προωθήσει έξι φορές το χρονοδιάγραμμα του στόχου τιμών από τότε που ο κυβερνήτης Kuroda ξεκίνησε τεράστιο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων το 2013.

Διαβάστε  Τουρκία: Νέα αύξηση επιτοκίων εν μέσω προεκλογικής περιόδου

Όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής εκτιμούν ότι η οικονομία θα αυξηθεί κατά 1,8% κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού έτους 2017, ισχυρότερη από μια προηγούμενη προβολή τον Απρίλιο του 1,6%. Οι υπερπόντιες οικονομίες συνέχισαν να αναπτύσσονται με μέτριο ρυθμό και οι εξαγωγές της Ιαπωνίας έχουν αυξηθεί. Οι σταθερές επενδύσεις σε επιχειρήσεις παρουσιάζουν μια συγκρατημένη ανοδική πορεία, με τα εταιρικά κέρδη και το επιχειρηματικό κλίμα που επικρατεί και σε ένα ευρύτερο φάσμα βιομηχανιών. Η ιδιωτική κατανάλωση αύξησε την ανθεκτικότητά της στο πλαίσιο σταθερής βελτίωσης της κατάστασης απασχόλησης και εισοδήματος. Ταυτόχρονα, οι δημόσιες επενδύσεις στρέφονται προς μια αύξηση και οι επενδύσεις σε κατοικίες είναι περισσότερο ή λιγότερο επίπεδες.

Διαβάστε  Το οικονομικό ημερολογιο της εβδομάδας δείχνει Fed

Αποσπάσματα από την Προοπτική Οικονομικής Δραστηριότητας και Τιμών:

Όσον αφορά την ισορροπία κινδύνου, οι κίνδυνοι τόσο για την οικονομική δραστηριότητα όσο και για τις τιμές υποχωρούν προς τα κάτω. Όσον αφορά τις τιμές, διατηρείται η ορμή για την επίτευξη του στόχου σταθερότητας των τιμών κατά 2%, καθώς το κενό παραγωγής αναμένεται να συνεχίσει να βελτιώνεται και οι μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά. Ωστόσο, η ορμή δεν είναι ακόμη πλήρως επαρκώς σταθερή και, ως εκ τούτου, η εξέλιξη των τιμών συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή.

Όσον αφορά τη διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής, η Τράπεζα θα συνεχιστεί με το “Ποσοτικό και Ποιοτικό Νομισματικό Χαλαρωτικό (QQE) με έλεγχο καμπύλης απόδοσης” με στόχο την επίτευξη του στόχου σταθερότητας των τιμών κατά 2%, εφόσον είναι απαραίτητο για τη διατήρηση αυτού του στόχου Σταθερό τρόπο. Θα συνεχίσει να επεκτείνει τη νομισματική βάση έως ότου ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του παρατηρούμενου δείκτη τιμών καταναλωτή (όλα τα στοιχεία μείον τα νωπά τρόφιμα) υπερβαίνει το 2% και παραμένει σταθερά πάνω από το στόχο. Η Τράπεζα θα προβεί σε κατάλληλες προσαρμογές πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της οικονομικής δραστηριότητας και των τιμών, καθώς και των οικονομικών συνθηκών, προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική για την επίτευξη του στόχου σταθερότητας των τιμών.

Διαβάστε  Σταθερά τα επιτόκια στη Ρωσία, αναμένονται πληθωριστικές πιέσεις λόγω ΦΠΑ

Για το οικονομικό έτος 2018, η οικονομία αναμένεται να τρέξει με ρυθμό 1,4%, ελαφρώς ταχύτερα από μια προηγούμενη προβολή της αύξησης κατά 1,3%. Ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή για το έτος προβλέπεται να παραμείνει στο 1,5%, από 1,7% σε προηγούμενη πρόβλεψη.

Διαφήμιση