Σε χαμηλό 7ετίας η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου