Διπλή έξοδος Τσίπρα σε αγορές και Κεντρική Επιτροπή