Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανοίγει τις παράλληλες εισαγωγές, τιμωρεί Colgate και Supermarkets για αλλοίωση ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανοίγει τις παράλληλες εισαγωγές, τιμωρεί Colgate και Supermarkets για αλλοίωση ανταγωνισμού

Απόφαση με την οποία ανοίγει διάπλατα την πόρτα των παράλληλων εισαγωγών, πλήττει τις πολυεθνικές εταιρίες και τα supermarket για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και καταστρατήγηση του υγιούς ανταγωνισμού λόγω της απαγόρευσης και της αποδοχής παρεμπόδισης παράλληλων εισαγωγών, πρακτική που καταλήγει κατ ουσίας σε πρακτικές καρτέλ και διαμόρφωσης τιμών, ωστόσο η Επιτροπή επέδειξε αυτοσυγκράτηση και έμεινε στο προηγούμενο βήμα.

Ουσιαστικά όμως η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την απόφαση που αφορά τα καθαριστικά, τιμωρώντας όμως τον κορυφαίο παίχτη της αγοράς και τις θυγατρικές του καθώς και τους μεγαλύτερους εμπόρους λιανικής, στέλνει ηχηρό και σαφές μήνυμα ότι η παράλληλη αγορά είναι ανοιχτή και ότι δεν νομιμοποιούνται πρακτικές παρεμπόδισης.

Για τις παραβάσεις η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο 9,4 εκατ. στις εταιρείες του ομίλου Colgate – Palmolive Hellas ABEΕ και Colgate – Palmolive Εμπορική (Ελλάς) ΜΕΠΕ και στη μητρική εταιρεία Colgate – Palmolive Company. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι τιμωρούνται για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην ελληνική αγορά καθαριστικών για τζάμια, απαγόρευσης των παράλληλων εισαγωγών στην ελληνική επικράτεια και παροχής ανακριβών και ελλιπών στοιχείων κατά τη διεξαγωγή της αυτεπάγγελτης έρευνας.

Διαβάστε  Αυξάνονται οι εξαγωγές, συρρικνώνεται το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο

Επίσης επιβλήθηκε, συνολικό, πρόστιμο 1.017.207 ευρώ για καταστρατήγηση του υγιούς ανταγωνισμού στις εξής επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ:

  • ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, (474.714 ευρώ),
  • ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι&Σ ΑΕ (213.297 ευρώ),
  • ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΑΕΕ ΑΕ, (183.330 ευρώ),
  • ΠΕΝΤΕ ΑΕ, (143.922 ευρώ), και
  • ΚΥΨΕΛΗ AΕ, ( 1.944 ευρώ).

Η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση οι εταιρείες του ομίλου Colgate – Palmolive και η μητρική εταιρεία (κατά πλειοψηφία) υιοθέτησαν ρήτρα απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών στην ελληνική επικράτεια, τόσο για τα είδη απορρυπαντικών όσο και για καλλυντικά ευρείας διανομής κατά παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/1977 (νυν 1 του ν. 3959/2011) και 81 ΣυνθΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ).
Η παράβαση καταλογίστηκε (ομοφώνως) και στις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χονδρική και λιανική πώληση ειδών σούπερ – μάρκετ ( ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι.&Σ. Α.Ε.Ε., ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΑΕΕ Α.Ε., ΠΕΝΤΕ Α.Ε. και ΚΥΨΕΛΗ A.E).
Με την ίδια απόφαση κρίθηκε (ομοφώνως) ότι οι ως άνω εταιρείες του ομίλου COLGATE – PALMOLIVE [COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) AΒEE και COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΕΠΕ] και η μητρική εταιρία COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (κατά πλειοψηφία) καταχράστηκαν τη δεσπόζουσα θέση που κατείχαν στην ελληνική αγορά αναφορικά με τα καθαριστικά για γυάλινες επιφάνειες (τζάμια), με τη θέσπιση και διατήρηση του συμβατικού όρου περιορισμού των παράλληλων εισαγωγών σε συμβάσεις με πελάτες τους στην εν λόγω σχετική αγορά καθαριστικών τζαμιών, κατά παράβαση των άρθρων 2 του ν. 703/1977 (νυν 2 ν. 3959/2011) και 82 ΣυνθΕΚ (νυν 102 ΣΛΕΕ).
«Με βάσει τις παραδοχές αυτές η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο εις ολόκληρον και αλληλεγγύως στις εταιρίες COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E., COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΕΠΕ και COLGATE-PALMOLIVE COMPANY συνολικού ύψους 8.671.267ευρώ για τη διαπιστωθείσα ως άνω παράβαση της απαγόρευσης των παράλληλων εισαγωγών στην ελληνική επικράτεια και 747.518 ευρώ για τη διαπιστωθείσα ως άνω παράβαση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης τους στο συγκεκριμένο απορρυπαντικό κατά παράβαση των άρθρων 2 του ν. 703/1977 (νυν 2 του ν. 3959/2011) και 82 ΣυνθΕΚ (νυν 102 ΣΛΕΕ)» αναφέρεται.
Επέβαλε, επίσης, πρόστιμο για την παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/1977 (νυν 1 του ν. 3959/2011) και 81 ΣυνθΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ) αυτοτελώς στις εταιρείες:
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., συνολικού ύψους τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ (Euro 474.714).
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι.&Σ. Α.Ε.Ε., συνολικού ύψους διακοσίων δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (Euro 213.297)
ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΑΕΕ Α.Ε., συνολικού ύψους εκατό ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ (Euro 183.330)
ΠΕΝΤΕ Α.Ε., συνολικού ύψους εκατό σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ (Euro 143.922), και
ΚΥΨΕΛΗ A.E., συνολικού ύψους χιλίων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (Euro 1.944),
Τέλος, επέβαλε πρόστιμο αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στις εταιρείες Colgate – Palmolive (HELLAS) A.B.E.E. και Colgate – Palmolive Εμπορική (ΕΛΛΑΣ) ΜΕΠΕ συνολικού ύψους 400.000 ευρώ για τη διαπιστωθείσα στο σκεπτικό παράβαση του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 703/7, λόγω παροχής ανακριβών και ελλιπών στοιχείων κατά τη διεξαγωγή της αυτεπάγγελτης έρευνας.