ΟΟΣΑ: Μειώνονται παντού οι δημόσιες δαπάνες, περισσότερο όμως στην Ελλάδα