Επιδρομή ξένων στη δημοπρασία εντόκων του ΟΔΔΗΧ, έριξαν τα επιτόκια

Επιδρομή ξένων στη δημοπρασία εντόκων του ΟΔΔΗΧ, έριξαν τα επιτόκια

Ιδιαίτερα θετικές και ενθαρρυντικές είναι οι ενδείξεις από την πρώτη δημοπρασία εντόκων γραμματίων από τον ΟΔΔΗΧ μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και την εκταμίευση της δόσης από τον ESM, καθώς το πολιτικό και οικονομικό ρίσκο περιορίζονται.

Στην πρώτη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων επιτεύχθηκε σημαντική υποχώρηση του επιτοκίου καθώς και εμφάνιση ξένων επενδυτών που απορρόφησαν περίπου το 60% της προσφοράς.

Ειδικότερα, το ελληνικό δημόσιο άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ από έντοκα γραμματία διάρκειας 13 εβδομάδων με μειωμένο επιτόκιο 2,33% έναντι 2,7% που ήταν στην προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση.

Διαβάστε  Έρχεται νέα χαλάρωση capital controls, καθυστερεί η έξοδος στις αγορές

Μάλστα, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται μαρτυρία προσώπου με γνώση της συναλλαγής, έντονο ήταν το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για την αγορά ελληνικών τίτλων, καθώς η συμμετοχή τους στη σημερινή δημοπρασία διαμορφώθηκε στο 59%.

Η ανακοίνωσή του ο ΟΔΔΗΧ αναφέρει:

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων δ

ιάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,33%.

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.154 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,85 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 812,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.