Μειώνεται η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών στον ELA

Μειώνεται η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών στον ELA

ΜΕ ταχείς ρυθμούς εξελίσσεται η προσπάθεια απεξάρτησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από τον μηχανισμό Έκτακτης Ενίσχυσης σε Ρευστότητα (ELA) με αποτέλεσμα η Τράπεζα της Ελλάδας να εισηγηθεί νέα μείωση του.

Κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η ΕΚΤ περιόρισε το ανώτατο όριο του ELA κατά 2 δισ. ευρώ στα 41,6 δισ. ευρώ. Η μείωση, σύμφωνα με την ΤτΕ, αντανακλά τις εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη τις ροές καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Σημειώνεται ότι τον Μάιο, η συνολική εξάρτηση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τον ELA υποχώρησε κατά 1,4 δισ. ευρώ ή 3,3%.
Οι ελληνικές τράπεζες εξαρτώνται από τον έκτακτο μηχανισμό της ΕΚΤ από τον Φεβρουάριο του 2015, όταν και η κεντρική τράπεζα διέκοψε την απευθείας πρόσβαση στη «φθηνή» χρηματοδότηση.
Τον Ιούνιο του 2016, ωστόσο, η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών αποκαταστάθηκε, με αποτέλεσμα τη σημαντική συρρίκνωση του κόστους δανεισμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Διαφήμιση