Η Moody’s αναβαθμίζει τις εταιρίες εξόρυξης EMEA… λόγω ρευστότητας

Η Moody’s αναβαθμίζει τις εταιρίες εξόρυξης EMEA… λόγω ρευστότητας

Η ανάκαμψη των τιμών των μετάλλων, οι μεγάλες περικοπές και η αυστηρότερη δημοσιονομική πειθαρχία επηρέασαν θετικά τους ισολογισμούς και τις ταμειακές ροές των εξορυκτικών εταιριών στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (ΕΜΕΑ), ενισχύοντας τα επίπεδα ρευστότητάς τους στο πρώτο τρίμηνο του 2017 έναντι του προηγούμενου, σύμφωνα με την έκθεση της Moody’s Investors Service σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η έκθεση του Moody’s αξιολογεί τη ρευστότητα των 16 εταιρειών εξόρυξης (3 βαθμοί επενδύσεων, 14 υψηλές αποδόσεις) σε όλη την περιοχή του ΕΜΕΑ.

“Σχεδόν όλες οι εξορυκτικές εταιρίες υψηλών αποδόσεων της περιοχής EMEA έχουν τώρα επαρκή προς ισχυρή ρευστότητα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα τελευταία δύο χρόνια όταν το 20% όλων των εταιριών του κλάδου στην περιοχή ήταν ασθενής σε όρους ρευστότητας”, επισημαίνει ο Gianmarco Migliavacca, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Moody’s.

Οι εξορυκτικές υψηλής απόδοσης έχουν μετριάσει περαιτέρω τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης, αναδιαρθρωνοντας σημαντικό μέρος των υποχρεώσεών τους που έληγαν το 2017-18 για το 2019 και μετά. Ως αποτέλεσμα, οι βραχυπρόθεσμες διάρκειες είναι τώρα πολύ χαμηλότερες από ό, τι πριν από ένα χρόνο, καθώς οι περισσότερες εταιρίες κατόρθωσαν να εξοφλήσουν ή να αναπροσαρμόσουν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δεσμεύσεων.

Διαβάστε  Η τουρκική λίρα καταρρέει, το εξωτερικό χρέος στραγγαλίζει τις επιχειρήσεις

Το βελτιωμένο προφίλ διάρθρωσης υποχρεώσεων αποτέλεσε το βασικό λόγο που οδήγησαν τη Moody στην αναθεώρηση της εκτίμησης για τη ρευστότητά από αδύναμη σε επαρκή για τις εταιρίες Ferrexpo Plc (σταθερές Caa2), Nyrstar NV (σταθερές Β3) και εταιρίες διαμαντιών ALROSA PJSC (Ba1 σταθερές) και Petra Diamonds Limited.

“Η AngloGold Ashanti ήταν η μοναδική εταιρία η αξιολόγηση της ρευστότητάς της οποίας περιορίσθηκε από “ισχυρή” σε “καλή”, κυρίως λόγω των υψηλότερων από τις αναμενόμενες παγκόσμιων κεφαλαιουχικών δαπανών και του αυξημένου λειτουργικού κόστους στη Νότια Αφρική”.

Η Euroasian Resources Group S.a r.l. (Caa1 αρνητικό) παραμένει η μόνη εταιρεία με αδύναμη αξιολόγηση της ρευστότητας από τον Μάρτιο του 2017, λόγω της πολύ περιορισμένης διαθεσιμότητάς τραπεζικών πιστωτικών γραμμών. Ωστόσο, η Moody’s αναγνωρίζει ότι η εταιρία βελτίωσε πρόσφατα τη ρευστότητα της, αναπροσαρμόζοντας το μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών της υποχρεώσεων μέχρι το 2025 από το 2016-18.

Διαβάστε  Έκρηξη ρίσκου στον ευρωπαϊκό νότο παγιδεύει την Ελλάδα

Οι περισσότερες εταιρίες εξόρυξης έχουν μειώσει την εξάρτησή τους από τον τραπεζικό δανεισμό το 2017 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μέση χρήση των ανοικτών πιστωτικών γραμμών μειώθηκε σε 28% τον Μάρτιο του 2017, επίπεδο κοντά σε αυτά της κρίσης του 2013, καθώς οι βελτιώσεις των επιδόσεων και οι ισχυρότερες ταμειακές ροές μείωσαν την ανάγκη για τραπεζική ρευστότητα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι διαθέσιμες τραπεζικές γραμμές πίστωσης παραμένουν οι βασικές πηγές για τη ρευστότητα των μεταλλευτικών εταιριών, ενώ οι θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές έχουν επανακάμψει και προστίθενται στη διαμόρφωση του συνολικού προφίλ. Η επιστροφή στις θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές και ο διπλασιασμός της μέσης διαθεσιμότητας υπό ανανεούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις μεταξύ των εξορυκτικών εταιριών είναι οι δύο ουσιαστικές βελτιώσεις στο προφίλ ρευστότητας σε σύγκριση με πέρυσι.

Διαβάστε  Εισαγγελέας ερευνά την πτώση της μετοχής και τον ισολογισμό της Folli Follie

Η Moody’s αναμένει ανάκαμψη στο capex το 2017 από τις βαθιές περικοπές που έγιναν το 2016 και επανάκαμψη μερισμάτων, καθώς δημιουργείται πλεόνασμα μετρητών. Οι περισσότερες εταιρίες του EMEA θα διατηρήσουν την πειθαρχημένη οικονομική πολιτική που έχει ήδη ληφθεί υπόψη στις αξιολογήσεις τους. Ωστόσο, τα πιο επιθετικά σχέδια για διανομή μερισμάτων ή κεφαλαίων θα οδηγούσαν τη Moody’s να επανεξετάσει τις αξιολογήσεις.

Διαφήμιση