Η Moody’s αναβάθμισε καλυμμένα προϊόντα ελληνικών τραπεζών

Η Moody’s αναβάθμισε καλυμμένα προϊόντα ελληνικών τραπεζών

Την αναβάθμιση των καλυμμένων με στεγαστικά δάνεια ομολόγων των ελληνικών τραπεζών ανακοίνωσε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s σε συνέχεια της αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, των προοπτικών της οικονομίας και του αξιόχρεου των τραπεζών.

Ειδικότερα, η Moody’s αναβάθμισε σήμερα στη βαθμίδα B3 το αξιόχρεο των καλυμμένων με στεγαστικά δάνεια ομολόγων των ελληνικών τραπεζών. Πρόκειται για πέντε ελληνικά προγράμματα ομολόγων καλυμμένων με στεγαστικά δάνεια:

-Αναβάθμισε σε B3 από Caa2 τα καλυμμένα με στεγαστικά δάνεια ομόλογα που έχει εκδώσει η Alpha Bank

Διαφήμιση

-Αναβάθμισε σε B3 από Caa2 τα καλυμμένα με στεγαστικά δάνεια ομόλογα που έχει εκδώσει η Eurobank με το πρώτο και το δεύτερο πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων της

-Αναβάθμισε σε B3 από Caa2 το αξιόχρεο των καλυμμένων με στεγαστικά δάνεια ομολόγων της Εθνικής Τράπεζας με το παγκόσμιο πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων της και το δεύτερο πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων της.