Η Alpha Bank αποπλήρωσε τον Πυλώνα ΙΙ, διώχνει εκπρόσωπο του Δημοσίου