Γιατί η Fitch αναβαθμίζει τη βιωσιμότητα των ελληνικών τραπεζών, η επόμενη μέρα

Γιατί η Fitch αναβαθμίζει τη βιωσιμότητα των ελληνικών τραπεζών, η επόμενη μέρα

Θετικά αντιμετωπίζει η Fitch της συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου καθώς αναβαθμίζει τις ελληνικές τράπεζες σε επίπεδο βιωσιμότητας (Viability Rating) από “F” σε “ccc”, αξιολόγηση που αντικατοπτρίζει τη βελτίωση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν, μετά τη συμφωνία. Πρόκειται για την πρώτη αναθεώρηση στις αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών μετά τα capital controls του 2015, γεγονός που συνεπάγεται ότι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης κλείνει έναν συγκεκριμένο κύκλο αβεβαιότητας και βελτιώνει το προφίλ ρίσκου των τραπεζών.

Η αναβάθμιση των VR αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών και την προσδοκία της Fitch ότι η ολοκλήρωση της δεύτερης αναθεώρησης του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας θα μειώσει τους πολιτικούς κινδύνους και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταθετών και των επενδυτών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Η έκθεση του οίκου αναμένεται να αποτελέσει ισχυρό καταλύτη για τη στήριξη και περαιτέρω άνοδο των μετοχών στο Χρηματιστήριο καθώς και προοίμιο μείωσης του haircut που επιβάλλει η ΕΚΤ στα ελληνικά ομόλογα.

Διαφήμιση

Η Fitch Ratings επιβεβαίωσε τις μακροπρόθεσμες πιστοληπτικές διαβαθμίσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ), Alpha Bank AE (Alpha), Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (Πειραιώς) και Eurobank Ergasias Α.Ε. (Eurobank) με «Περιορισμένη Χρεοκοπία» (RD). Ταυτόχρονα, ο οίκος έχει αναβαθμίσει τις Βαθμολογίες Βιωσιμότητας των τριών ελληνικών τραπεζών (VRs) σε «ccc» από το «f».

Η Fitch επισημαίνει ότι πλήρης άρση των capital controls βραχυπρόθεσμα είναι απίθανη, ωστόσο αναμένει σταδιακά βήματα προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης των κεφαλαιακών ελέγχων και ειδικότερα της σταδιακής κατάργησης των περιορισμών στις αποσύρσεις των καταθέσεων.

Ο οίκος επισημαίνει ότι ο οδικός χάρτης που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών τον Μάιο του 2017 περιγράφει τις προϋποθέσεις για τέτοια βήματα που περιλαμβάνουν βελτιώσεις του οικονομικού περιβάλλοντος και δείκτες εμπιστοσύνης, εισροές καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα και ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών και της πρόσβασης στην αγορά.

Η Fitch προβλέπει κάποια μορφή χαλάρωσης των περιορισμών απόσυρσης μπορεί να ακολουθήσει την ολοκλήρωση της δεύτερης επανεξέτασης, όπως για παράδειγμα μια περαιτέρω αύξηση των ορίων ανάληψης (επί του παρόντος 840 ευρώ ανά λογαριασμό ανά δεκαπενθήμερο) ή σε όρια μεταφορών στο εξωτερικό.

Οι αναλυτές ξεκαθαρίζουν ότι

δεν αναμένουμε ότι αυτή η χαλάρωση θα είναι αρκετά σημαντική σε αυτό το στάδιο για να επηρεάσει τις IDR των τραπεζών.

Οι μακροπρόθεσμες πιστοληπτικές αξιολογήσεις των μακροπρόθεσμων μη εξασφαλισμένων χρεών των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα προγράμματα δανεισμού των εκδόσεών τους, έχουν επιβεβαιωθεί στο «C» / «RR6» (Recovery Rating).

Οι αξιολογήσεις αντανακλούν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα πιστωτικού κινδύνου, λόγω κακών προοπτικών ανάκαμψης σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων ομολογιακού δανείου, λόγω της χαμηλής ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών, υψηλών επιπέδων προνομιούχων υποχρεώσεων (που περιλαμβάνουν κυρίως ασφαλισμένες καταθέσεις) .

Αξιολόγηση βιωσιμότητας

Η αναβάθμιση των VR των τραπεζών αντανακλά κυρίως τη βελτιωμένη, αν και αδύναμη, ρευστότητα. Αντικατοπτρίζει επίσης την προσδοκία μας ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αναθεώρησης του προγράμματος διάσωσης θα μειώσει τους πολιτικούς κινδύνους, θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη και θα διευκολύνει την ισχυρότερη αύξηση των καταθέσεων κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Οι VR εξακολουθούν να αντικατοπτρίζουν ότι η ικανότητα των τραπεζών να συνεχίσουν να λειτουργεί είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην επιδείνωση του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Ο οίκος επισημαίνει ότι:

Αυτό οφείλεται στην άποψή μας ότι η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα παραμένει εύθραυστη και εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις πολιτικές εξελίξεις. Οι VR αντανακλούν επίσης την εξαιρετικά αδύναμη ποιότητα των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών και την υψηλή επιβάρυνση κεφαλαίου από τα ανεπιφύλακτα προβληματικά δάνεια.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρουσίασε συνολικά περίπου 6 δισ. ευρώ εισροές καταθέσεων στην Ελλάδα από την επιβολή ελέγχων κεφαλαίου έως τα τέλη Απριλίου 2017, εκ των οποίων το ήμισυ ήταν καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα. Σχεδόν όλες οι εισροές σημειώθηκαν από τα τέλη Μαΐου 2016, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και της χαλάρωσης των capital controls τον Ιούλιο του 2016.

Η συμφωνία για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και η εκταμίευση κεφαλαίων διάσωσης ύψους περίπου 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που επετεύχθη μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών της στις 15 Ιουνίου 2017 θα πρέπει να ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω βελτίωση της εμπιστοσύνης. Αναμένουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των καταθέσεων, ιδίως επειδή τα νέα χρήματα που εισέρχονται στο τραπεζικό σύστημα δεν υπόκεινται σε περιορισμούς απόσυρσης των καταθέσεων.

Οι τράπεζες εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση από τις κεντρικές τράπεζες, ιδίως όσον αφορά την παροχή βοήθειας για επείγουσα ρευστότητα (ELA). Η επανένταξη, τον Ιούνιο του 2016, της παραίτησης που επέτρεπε στην ΕΚΤ να δέχεται τα ελληνικά κρατικά ομόλογα ως ασφάλεια στις τακτικές πράξεις αναχρηματοδότησης, η εισροή καταθέσεων και η βελτιωμένη πρόσβαση στην ασφαλή διατραπεζική αγορά βοήθησαν τις τράπεζες να μειώσουν τη συνολική χρηματοδότησή τους ELA κατά 23 δισ. Ευρώ ή πάνω από 35% Στο δωδεκάμηνο έως το τέλος Μαρτίου 2017. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη στην ELA παραμένει σημαντική, κυμαινόμενη από περίπου 7% έως περίπου 19% του συνολικού ενεργητικού του τέλους Μαρτίου.

Η Fitch εκτιμά ότι στα τέλη Μαρτίου του 2017, τα αποθέματα ρευστότητας των τραπεζών, τα οποία περιλαμβάνουν μετρητά και ισοδύναμα και εξασφαλίσεις που μπορούν να δεσμευτούν για τη χρηματοδότηση της ELA, κάλυψαν περίπου το 13% -24% των συνολικών καταθέσεων στις τέσσερις τράπεζες. Πιστεύουμε ότι αυτό θα επιτρέψει στις τράπεζες να αντισταθούν σε ένα μέτριο άγχος ρευστότητας, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη και αναμενόμενη κατάθεση

Issuer Ultimate Parent NameIssuer NameCountryDebt LevelRating TypePrior RatingPrior RRNew Rating ActionNew RatingNew RR
Alpha Bank AEAlpha Bank AEGRCLong Term Issuer Default RatingRDAffirmedRD
Alpha Bank AEAlpha Bank AEGRCShort Term Issuer Default RatingRDAffirmedRD
Alpha Bank AEAlpha Bank AEGRCSupport Rating5Affirmed5
Alpha Bank AEAlpha Bank AEGRCSupport Rating FloorNFAffirmedNF
Alpha Bank AEAlpha Bank AEGRCViability RatingfUpgradeccc
Alpha Bank AEAlpha Bank AEGBRsenior unsecuredLong Term RatingCRR6AffirmedCRR6
Alpha Bank AEAlpha Bank AEGRCsenior unsecuredShort Term RatingCAffirmedC
Alpha Bank AEAlpha Credit Group PLCGBRsenior unsecuredLong Term RatingCRR6AffirmedCRR6
Alpha Bank AEAlpha Credit Group PLCGRCsenior unsecuredShort Term RatingCAffirmedC
Alpha Bank AEAlpha Group Jersey LimitedGRCsubordinatedLong Term RatingCRR6AffirmedCRR6
Eurobank Ergasias S.A.ERB Hellas (Cayman Islands) Ltd.CYMsenior unsecuredLong Term RatingCRR6AffirmedCRR6
Eurobank Ergasias S.A.ERB Hellas (Cayman Islands) Ltd.CYMsenior unsecuredShort Term RatingCAffirmedC
Eurobank Ergasias S.A.ERB Hellas Funding LimitedGRCsubordinatedLong Term RatingCRR6AffirmedCRR6
Eurobank Ergasias S.A.ERB Hellas PLCGBRsenior unsecuredLong Term RatingCRR6AffirmedCRR6
Eurobank Ergasias S.A.ERB Hellas PLCGBRsenior unsecuredShort Term RatingCAffirmedC
Eurobank Ergasias S.A.Eurobank Ergasias S.A.GRCLong Term Issuer Default RatingRDAffirmedRD
Eurobank Ergasias S.A.Eurobank Ergasias S.A.GRCShort Term Issuer Default RatingRDAffirmedRD
Eurobank Ergasias S.A.Eurobank Ergasias S.A.GRCSupport Rating5Affirmed5
Eurobank Ergasias S.A.Eurobank Ergasias S.A.GRCSupport Rating FloorNFAffirmedNF
Eurobank Ergasias S.A.Eurobank Ergasias S.A.GRCViability RatingfUpgradeccc
Eurobank Ergasias S.A.Eurobank Ergasias S.A.GRCguaranteedLong Term RatingCCCAffirmedCCC
Eurobank Ergasias S.A.Eurobank Ergasias S.A.GRCguaranteedShort Term RatingCAffirmedC
Eurobank Ergasias S.A.Eurobank Ergasias S.A.GRCsenior unsecuredLong Term RatingCRR6AffirmedCRR6
Eurobank Ergasias S.A.Eurobank Ergasias S.A.GRCsenior unsecuredShort Term RatingCAffirmedC
Piraeus Bank S.A.Piraeus Bank S.A.GRCLong Term Issuer Default RatingRDAffirmedRD
Piraeus Bank S.A.Piraeus Bank S.A.GRCShort Term Issuer Default RatingRDAffirmedRD
Piraeus Bank S.A.Piraeus Bank S.A.GRCSupport Rating5Affirmed5
Piraeus Bank S.A.Piraeus Bank S.A.GRCSupport Rating FloorNFAffirmedNF
Piraeus Bank S.A.Piraeus Bank S.A.GRCViability RatingfUpgradeccc
Piraeus Bank S.A.Piraeus Bank S.A.GRCsenior unsecuredLong Term RatingCRR6AffirmedCRR6
Piraeus Bank S.A.Piraeus Bank S.A.GRCsenior unsecuredShort Term RatingCAffirmedC
Piraeus Bank S.A.Piraeus Group Finance PLCGBRsenior unsecuredLong Term RatingCRR6AffirmedCRR6
Piraeus Bank S.A.Piraeus Group Finance PLCGBRsenior unsecuredShort Term RatingCAffirmedC
National Bank of Greece S.A.NBG Finance plcGRCsenior unsecuredLong Term RatingCRR6AffirmedCRR6
National Bank of Greece S.A.NBG Finance plcGRCsenior unsecuredShort Term RatingCAffirmedC
National Bank of Greece S.A.National Bank of Greece S.A.GRCLong Term Issuer Default RatingRDAffirmedRD
National Bank of Greece S.A.National Bank of Greece S.A.GRCShort Term Issuer Default RatingRDAffirmedRD
National Bank of Greece S.A.National Bank of Greece S.A.GRCSupport Rating5Affirmed5
National Bank of Greece S.A.National Bank of Greece S.A.GRCSupport Rating FloorNFAffirmedNF
National Bank of Greece S.A.National Bank of Greece S.A.GRCViability RatingfUpgradeccc
National Bank of Greece S.A.National Bank of Greece S.A.GRCguaranteedLong Term RatingNew RatingCCC