Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο ταμπλό του ΧΑ

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο ταμπλό του ΧΑ

Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου θα διαπραγματεύεται από τη Δευτέρα 19 Ιουνίου η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, με μόνο περιουσιακό στοιχείο το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ.

Οι 232 εκατ. μετοχές της εταιρίας εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου έναντι 2,12 ευρώ, τιμή που στην ουσία αφορά το 51% του ΑΔΜΗΕ, ενώ το υπόλοιπο 24% έχει εξαγοραστεί έναντι 320 εκατ από την κινεζική State Grid και επιπλέον 25% ελέγχει η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.

Με την κήρυξη της λήξης της σημερινής συνεδρίασης από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, παρόντος και του υπουργού Ενέργειας Γ. Σταθάκη, θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα η τελετή υποδοχής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαπραγμάτευση των 232 εκατομμυρίων μετοχών της εταιρείας θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 19 Ιουνίου, με τιμή έναρξης 2,12 ευρώ.

Διαφήμιση

Η σύσταση της εταιρείας και η είσοδός της στο Χρηματιστήριο εντάσσεται στο σχήμα που συμφώνησαν κυβέρνηση και θεσμοί, με σκοπό να παραμείνει κατά 51% υπό τον έλεγχο του Δημοσίου ο ΑΔΜΗΕ μετά την ιδιοκτησιακή του απόσχιση από τη ΔΕΗ, ΔΕΗ στην οποία ανήκε πριν κατά 100%.

Έτσι, το 25% των μετοχών του «νέου ΑΔΜΗΕ» έχει ήδη μεταβιβαστεί στην εταιρεία του Δημοσίου ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, το 24% έχει πωληθεί στην κινεζική State Grid έναντι 320 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 51% που κατέχει η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έχει επιμερισθεί στους μετόχους της ΔΕΗ, κατ’ αναλογία με τη συμμετοχή τους στη μετοχική σύνθεση της Δημόσιας Επιχείρησης.

Με την απώλεια του ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΗ χάνει από την κυριότητά της τα δίκτυα μεταφοράς.Η ΔΕΗ αποφάσισε στις 6 Ιουνίου τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου και αντίστοιχη ελάττωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους να γίνεται σε είδος αντί μετρητών, και πιο συγκεκριμένα με μία μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προς μία μετοχή της ΔΕΗ.

Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας βρίσκεται εκτός ταμπλό από χθες Πέμπτη, ενώ η επανέναρξη διαπραγμάτευσής της με τη νέα ονομαστική αξία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, παράλληλα με την εισαγωγή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο. Όπως ανακοίνωσε η εταιρία, δεν θα γίνει προσαρμογή της τιμής της μετοχής, αλλά θα είναι ελεύθερα τα όρια της ημερήσιας διακύμανσης της τιμής της μετοχής κατά την πρώτη ημέρα της διαπραγμάτευσης.

Η εταιρική πράξη αφορά στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με μείωση ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή σε είδος στους υφιστάμενους μετόχους της, των μετοχών της προς εισαγωγή ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Η απόφαση για την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΔΕΗ από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην εταιρική πράξη μέχρι την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, λήφθηκε με σκοπό τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των επενδυτών – ανεξαρτήτως από το αν ήταν κάτοχοι μετοχών ΔΕΗ μέχρι την ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων της επιστροφής (record date) ή όχι.

Η τιμή εισαγωγής για τη μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, προσδιορίστηκε βάσει νόμου σε €2,12. Αυτό σημαίνει ότι η νεο-εισαγόμενη μετοχή θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση με αυτήν την θεωρητική τιμή εκκίνησης, ενώ η αγορά θα προσαρμόσει με βάση την προσφορά και τη ζήτηση την τιμή με ελεύθερα όρια ημερήσιας διακύμανσης τιμών για τις 3 πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.

Στην τιμή εκκίνησης της μετοχής της ΔΕΗ δεν υπήρξε διοικητική παρέμβαση λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί πρακτική του ΧΑ η μη προσαρμογή τιμής μετοχής όταν δεν υφίσταται αγοραία τιμή για την αξία που επιστρέφεται – στη συγκεκριμένη περίπτωση καθώς δεν υπάρχει πριν την επαναδιαπραγμάτευση της μετοχής της ΔΕΗ χρηματιστηριακή τιμή για την μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Έτσι, στην περίπτωση της ΔΕΗ, ως τιμή εκκίνησης για την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 λαμβάνεται η τελευταία τιμή κλεισίματος (της 14 Ιουνίου 2017), ενώ ταυτόχρονα η αγορά δύναται να προσαρμόσει την τιμή της μετοχής της ΔΕΗ χωρίς όρια ημερήσιας διακύμανσης κατά την ημέρα αυτή.
Με αυτό τον τρόπο, η αγορά διαμορφώνει ελεύθερα με βάση την προσφορά και τη ζήτηση τις τιμές και των 2 μετοχών, της ΔΕΗ κατά την επαναδιαπραγμάτευσή της και της νέο-εισαγόμενης ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί διαβάζοντας την μεταβολή της τιμής της μετοχής της ΔΕΗ κατά την ημέρα επαναδιαπραγμάτευσης, καθώς η μεταβολή υπολογίζεται με βάση την τελευταία τιμή κλεισίματος (€3,83 της 14 Ιουνίου 2017) χωρίς διοικητική παρέμβαση.
Αναφορικά με την εφαρμογή της συγκεκριμένης εταιρικής πράξης στους Δείκτες της Αγοράς Μετοχών του ΧΑ, στους οποίους θα συμμετέχουν οι μετοχές και των δύο εταιρειών, με δεδομένο ότι η επίδραση της εταιρικής πράξης στις τιμές των δεικτών θα πρέπει να είναι ουδέτερη, καθώς η διαπραγμάτευση των μετοχών της ΔΕΗ με ανοικτά όρια διαπραγμάτευσης αντισταθμίζεται από την προσθήκη των μετοχών του ΑΔΜΗΕ στη σύνθεση των δεικτών, συνεπάγεται μη προσαρμογή του διαιρέτη (Divisor) των δεικτών.