Συμφωνία στο Eurogroup για δόση και 15ετή επιμήκυνση (γρήγορη ανάλυση)

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης

Κατ αρχήν συμφωνία επιτεύχθηκε στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, που περιλαμβάνει την εκταμίευση δόσης 8,5 δισ. ευρώ και επιμήκυνση δανείων έως 15 έτη, καλύπτοντας ακόμα και τις απαιτήσεις του ΔΝΤ, καθώς η Κριστίν Λαγκάρντ επισημαίνει σε δήλωσή της ότι θα εισηγηθεί την έγκριση stand by agreement, από το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου, στη βάση της κατ αρχήν συμφωνίας. Παράλληλα συμφωνήθηκε η δημιουργία Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο προσδιορίστηκαν πλεονάσματα για την περίοδο μετά το 2022 στο 2% και πλαφόν κόστους εξυπηρέτησης δανεισμού, ενώ ενσωματώθηκε και αναπτυξιακή ρήτρα ως σκανδάλη για την ενεργοποίηση των μέτρων αναδιάρθρωσης του χρέους. Ωστόσο σε ποσοτικό επίπεδο τα μέτρα για το χρέος θα προσδιοριστούν με σαφήνεια στη λήξη του προγράμματος.

Τη συμφωνία καλωσορίζει με δήλωσή της και η Κριστίν Λαγκάρντ η οποία επισημαίνει ότι έχει γίνει πρόοδος στον προσδιορισμό των μέτρων για το χρέος, ωστόσο απαιτούνται νέες διαπραγματεύσεις σε αυτή την κατεύθυνσβ. Σε αυτό το πλαίσιο η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ θα εισηγηθεί στο διοικητικό συμβούλιο αποδοχή της κατ αρχήν συμφωνίας και τη δημιουργία ενός Stand by Agreement το οποίο όμως θα ενεργοποιηθεί εφόσον ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για το χρέος.

Στην πραγματικότητα το ΔΝΤ θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα αλλά θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει μετά το 2018, οπότε και θα τελειοποιηθεί η συμφωνία για το χρέος.

Στη νέα “αβίαστη” όπως χαρακτηρίζεται ανάλυση βιωσιμότητας χρέους ο EFSF θα χρησιμοποιήσει έναν μηχανισμό που τώρα διαμορφώνεται ο οποίος θα γεφυρώνει τις διαφορές στις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας. Ωστόσο οι παράμετροι του μηχανισμού αυτού δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί.

Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στο τέλος του προγράμματος, μετά την επιτυχή εφαρμογή του, μένει να προσδιοριστούν εντός του 2018 από το EuroWorking Group.

Μια διατύπωση του Eurogroup, ωστόσο, χρήζει περαιτέρω ανάλυσης καθώς αναφέρει ότι στη νέα μελέτη βιωσιμότητας του χρέους θα ληφθούν υπόψη οι αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις.

Το πλέον ουσιώδες τμήμα της ανακοίνωσης του Eurogroup:

Το Eurogroup είναι έτοιμο να εφαρμόσει, με την επιφύλαξη του τελικού DSA, των επεκτάσεων της σταθμισμένης μέσης διάρκειας λήξης (WAM) και μιας περαιτέρω αναβολής του επιτοκίου του EFSF και της απόσβεσης από 0 έως 15 έτη. Όπως συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2016, τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται πρόσθετα έξοδα για άλλα δικαιούχα κράτη μέλη.

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ των παραδοχών για την ανάπτυξη στο DSA και των πραγματικών εξελίξεων της ανάπτυξης κατά την περίοδο μετά το πρόγραμμα, ο επαναπρογραμματισμός του EFSF θα επαναβαθμολογηθεί σύμφωνα με ένα λειτουργικό μηχανισμό προσαρμογής της ανάπτυξης που θα συμφωνηθεί. Ο μηχανισμός αυτός θα προσδιοριστεί πλήρως ως μέρος των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος ΕΜΣ προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των ορίων αναφοράς GFN που ορίστηκαν παραπάνω και να διασφαλιστεί ότι τηρείται το ανώτατο όριο που καθορίζεται από το εξουσιοδοτημένο ποσό του προγράμματος EFSF. Η Ευρωομάδα αναθέτει στην EWG να συνεργαστεί περαιτέρω με αυτό το θέμα από το 2018.

Στο τέλος του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εφαρμογής του και στο βαθμό που είναι αναγκαίο, θα εφαρμοστεί αυτή η δεύτερη δέσμη μέτρων. Η ακριβής βαθμονόμηση αυτών των μέτρων θα επιβεβαιωθεί στο τέλος του προγράμματος από την Ευρωομάδα με βάση μια επικαιροποιημένη DSA σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους και η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό το DSA, αν και βασίζεται σε επιφυλακτικές υποθέσεις, θα λάβει επίσης υπόψη τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη και των επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Μακροπρόθεσμα, η Ευρωομάδα υπενθυμίζει τη συμφωνία του Μαΐου του 2016 ότι σε περίπτωση απροσδόκητα δυσμενέστερου σεναρίου θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός έκτακτης ανάγκης για το χρέος. Η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού θα θεωρηθεί ότι υπόκειται σε απόφαση της Ευρωομάδας και θα μπορούσε να συνεπάγεται μέτρα όπως η περαιτέρω αναμόρφωση και ο περιορισμός των πληρωμών τόκων από το EFSF.

Το σημείο κλειδί στην ανακοίνωση του ΔΝΤ

“Το AIP (κατ αρχήν συμφωνία) είναι μια διαδικασία την οποία εφάρμοσε το ΔΝΤ στο παρελθόν όπου υπήρξε συμφωνία για τις πολιτικές που θα βασίζονταν σε ένα πρόγραμμα που υποστηρίχθηκε από το ΔΝΤ αλλά στο οποίο δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρης συμφωνία μεταξύ του μέλους και των πιστωτών του σχετικά με νέα χρηματοδότηση ή ανακούφιση χρέους. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το AIP θα επιτρέψει στο ΔΝΤ να υποστηρίξει την πρόοδο που σημειώθηκε στις πολιτικές, ενώ η αποδέσμευση πόρων στο πλαίσιο του διακανονισμού του ΔΝΤ θα εξαρτηθεί από το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι πιστωτές της Ελλάδας θα αναλάβουν δεσμεύσεις για ελάφρυνση του χρέους επαρκείς για την εξασφάλιση της διατηρησιμότητας του χρέους.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου Χάρη Γεωργιάδη, υπήρξε «Ομοφωνία στο Eurogroup για Ελλάδα».

Η ανακοίνωση της Κριστίν Λαγκάρντ μετά το Eurogroup

«Θα ήθελα να ανακοινώσω την πρόθεση μου να προτείνω στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ την Κατ’ Αρχήν Έγκριση μιας νέας Συμφωνίας Stand-By του ΔΝΤ για την Ελλάδα.
«Παρατηρήσαμε πρόσφατα μια σημαντική πρόοδο στον τομέα των μεταρρυθμίσεων στις πολιτικές εκ μέρους της Ελληνικής κυβέρνησης, με μια τεχνική συμφωνία που συνοδεύτηκε από σχετική νομοθεσία που ενέκρινε η Ελληνική Βουλή για την υποστήριξή της. Παρατηρήσαμε επίσης μια πρόοδο στην ελάφρυνση του χρέους, αν και απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις για το εύρος και τον τύπο των μέτρων που θα παρασχεθούν από τους Ευρωπαίους πιστωτές της Ελλάδας.
«Η Κατ’ Αρχήν Έγκριση είναι μια διαδικασία στην οποία βασίστηκε το ΔΝΤ κατά το παρελθόν όταν είχε υπάρξει συμφωνία σχετικά με τις πολιτικές στις οποίες θα βασίζονταν ένα πρόγραμμα που υποστηρίζονταν από το ΔΝΤ, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί πλήρης συμφωνία μεταξύ της χώρας-μέλους και των πιστωτών της σχετικά με νέα χρηματοδότηση ή την ελάφρυνση του χρέους. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η Κατ’ Αρχήν Έγκριση θα επέτρεπε στο ΔΝΤ να υποστηρίξει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο τομέα των πολιτικών, ενώ η αποδέσμευση των πόρων βάσει της συμφωνίας του ΔΝΤ θα γίνονταν υπό τον όρο ότι οι Ευρωπαίοι πιστωτές της Ελλάδας θα παρείχαν δεσμεύσεις για την ελάφρυνση του χρέους, οι οποίες θα ήταν επαρκείς για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους.
«Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η Κατ’ Αρχήν Έγκριση συμβαδίζει με την αρχή που ακολουθεί από παλιά το ΔΝΤ, ότι οποιοδήποτε νέο πρόγραμμα με την Ελλάδα πρέπει να βασίζεται στην προϋπόθεση των «δύο πυλώνων», δηλαδή των μεταρρυθμίσεων στις πολιτικές σε συνδυασμό με την ελάφρυνση του χρέους. Με την Κατ’ Αρχήν Έγκριση, η αποδέσμευση των κονδυλίων του ΔΝΤ θα εξαρτάται από την εφαρμογή των πολιτικών και από τη λήψη εξασφαλίσεων για την ελάφρυνση του χρέους, ώστε το χρέος να μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμο. Περαιτέρω, η εκτίμηση της βιωσιμότητας του χρέους θα γίνει αποκλειστικά βάσει της ανάλυσης της βιωσιμότητας του χρέους που θα πραγματοποιηθεί από το ίδιο το ΔΝΤ. Αναμένεται ότι η Κατ’ Αρχήν Έγκριση θα περιλαμβάνει μια προληπτική συμφωνία Stand-By για ένα ποσό δανείου που θα είναι πολύ χαμηλότερο από το κατώτατο όριο της κατ’ εξαίρεσιν πρόσβασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα χρειαστεί να προσδιορίσει τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες της Κατ’ Αρχήν Έγκρισης.
«Πιστεύω ακράδαντα ότι η χρήση της Κατ’ Αρχήν Έγκρισης θα επιτρέψει στο ΔΝΤ να αξιοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις και την ελάφρυνση του χρέους. Θα παράσχει την πεποίθηση στους πιστωτές να κάνουν εκταμιεύσεις στην Ελλάδα τον Ιούλιο βάσει του προγράμματος του ΕΜΣ -μειώνοντας με τον τρόπο αυτό πιθανές σοβαρές πιέσεις στην Ελληνική οικονομία- και θα δημιουργήσει επίσης εμπιστοσύνη στους επενδυτές σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και της ευημερίας του Ελληνικού λαού. Ευελπιστώ ότι η συζήτηση σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους θα μπορέσει να ολοκληρωθεί σύντομα.».

Ακολουθεί το κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup

Η Ευρωομάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμικών οργάνων σχετικά με μια δέσμη μέτρων διαρθρωτικών μέτρων που στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ανισορροπιών στα δημόσια οικονομικά και ανοίγει το δρόμο για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης επανεξέτασης Πρόγραμμα ESM.

Η Ευρωομάδα εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για την έγκριση από το ελληνικό κοινοβούλιο των συμφωνημένων προγενέστερων δράσεων για τη δεύτερη αναθεώρηση, και συγκεκριμένα της φιλόδοξης δημοσιονομικής δέσμης μετά το πρόγραμμα, η οποία αποτελείται από μια μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος που διευρύνει τη φορολογική βάση και τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Μαζί παρέχουν καθαρή εξοικονόμηση πόρων ύψους 2% του ΑΕΠ, η οποία θα στηρίξει τους δημοσιονομικούς στόχους μετά το 2018. Περιέχει επίσης ένα ενδεικτικό επεκτατικό πακέτο για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση του ελληνικού δικτύου κοινωνικής προστασίας που θα εφαρμοστεί με την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθούν οι συμφωνηθέντες μεσοπρόθεσμοι στόχοι. Χαιρετίζουμε επίσης την υιοθέτηση δέσμης αποφασιστικών μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), όπως η δημιουργία μιας ενεργού δευτερογενούς αγοράς, ενός πλαισίου εξωδικαστικού χρέους, καθώς και όλες οι ενέργειες για να καταστεί η Ελληνική Εταιρεία Του ενεργητικού και των συμμετοχών (HCAP).

Επιπλέον, το πακέτο πολιτικής περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό διαρθρωτικών μέτρων με στόχο την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, το Eurogroup χαιρετίζει την υιοθετημένη νομοθεσία που διασφαλίζει προηγούμενες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και ευθυγραμμίζει τις ομαδικές απολύσεις με τις καλύτερες πρακτικές της ΕΕ. Η Ευρωομάδα καλωσορίζει επίσης τις ελληνικές αρχές για τη θέσπιση νομοθεσίας για την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη διευκόλυνση της χορήγησης αδειών για επενδύσεις και την περαιτέρω ελευθέρωση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση της Ελλάδας να συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική πορεία της.

Η Ευρωομάδα συγχαίρει επίσης την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαιρετική κινητοποίηση των Ταμείων της ΕΕ για την τόνωση των επενδύσεων για την υποστήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης από τον Ιούλιο του 2015, για συνολικό ποσό σχεδόν 11 δισ. Ευρώ. Η Ευρωομάδα καλεί τις ελληνικές αρχές να συνεργαστούν στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσουν ότι θα απορροφηθούν πλήρως τα επιπλέον 970 εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν μετά την αναθεώρηση των κονδυλίων της εθνικής χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2017-2020. Επιπλέον, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου για να υποστηρίξουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων μέσω έργων τεχνικής βοήθειας.

Παράλληλα, η Ευρωομάδα καλεί την Ελλάδα από κοινού με τα θεσμικά όργανα καθώς και τα σχετικά τρίτα μέρη μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν μια ολιστική στρατηγική για την ενίσχυση της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος. Θα πρέπει να διερευνηθούν και άλλες δυνατότητες κινητοποίησης πρόσθετων κονδυλίων από τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (όπως η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ).

Η Ευρωομάδα υποστηρίζει τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να συνεργαστούν με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τη δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης που θα συντονίζει την υλοποίηση αναπτυξιακών και διαφημιστικών δραστηριοτήτων. Η Ευρωομάδα καλεί την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ΔΧΙ να συνεργαστούν για την ενίσχυση των αγωγών βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ενισχυθεί η τεχνική βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Διαχειριστικό Σύμβουλο για τις Επενδύσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η προετοιμασία των επενδύσιμων έργων και η δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών.

Σήμερα η Ευρωομάδα εξέτασε και πάλι τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους με στόχο την Ελλάδα να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά με βιώσιμα επιτόκια. Η Ευρωομάδα επαναβεβαίωσε τις δεσμεύσεις και τις αρχές που περιέχονται στις δηλώσεις του Μαΐου 2016. Σημειώσαμε ότι η εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων βραχυπρόθεσμου χρέους συμβάλλει ήδη σε σημαντική μείωση των μεικτών και μακροπρόθεσμων ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας (GFN) και Βελτιώνει σημαντικά το προφίλ του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Η Ευρωομάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσμευση της Ελλάδας να διατηρήσει ένα πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 και εν συνεχεία για μια δημοσιονομική πορεία που θα είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου που θα επιτευχθεί σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρωτογενές πλεόνασμα ίσης ή ανώτερης αλλά περίπου 2% του ΑΕΠ κατά την περίοδο από το 2023 έως το 2060.

Η Ευρωομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βιωσιμότητα του χρέους θα πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο των μέτρων για το χρέος που είχε προβλέψει η Ευρωομάδα το Μάιο του 2016. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωομάδα υπενθύμισε την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους σε σχέση με τα συμφωνημένα σημεία αναφοράς για τις ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης: Κάτω του 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από το 20% του ΑΕΠ στη συνέχεια, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το χρέος παραμένει σταθερά προς τα κάτω.

To Eurogroup υπενθυμίζει ότι είναι έτοιμo να εφαρμόσει μια δεύτερη δέσμη μέτρων για το χρέος στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων του GFN, σύμφωνα με τη δήλωση του Eurogroup της 25ης Μαΐου 2016. Αυτό περιλαμβάνει την κατάργηση του επιτοκίου επιτοκίου που συνδέεται με το Η αποπληρωμή του χρέους του 2ου ελληνικού προγράμματος, η χρήση των κερδών SMP 2014 από τον διαχωρισμένο λογαριασμό ESM, η αποκατάσταση της μεταφοράς των ισοδύναμων κερδών της ANFA και της SMP στην Ελλάδα (από το οικονομικό έτος 2017) Το τρέχον κονδύλιο του προγράμματος για το ΕΣΜ λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το εξαιρετικά υψηλό βάρος ορισμένων κρατών μελών και την αναπροσαρμογή του ΕΤΧΣ στο μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό του προγράμματος.

Το Eurogroup είναι έτοιμο να εφαρμόσει, με την επιφύλαξη του τελικού DSA, των επεκτάσεων της σταθμισμένης μέσης διάρκειας λήξης (WAM) και μιας περαιτέρω αναβολής του επιτοκίου του EFSF και της απόσβεσης από 0 έως 15 έτη. Όπως συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2016, τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται πρόσθετα έξοδα για άλλα δικαιούχα κράτη μέλη.

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ των παραδοχών για την ανάπτυξη στο DSA και των πραγματικών εξελίξεων της ανάπτυξης κατά την περίοδο μετά το πρόγραμμα, ο επαναπρογραμματισμός του EFSF θα επαναβαθμολογηθεί σύμφωνα με ένα λειτουργικό μηχανισμό προσαρμογής της ανάπτυξης που θα συμφωνηθεί. Ο μηχανισμός αυτός θα προσδιοριστεί πλήρως ως μέρος των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος ΕΜΣ προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των ορίων αναφοράς GFN που ορίστηκαν παραπάνω και να διασφαλιστεί ότι τηρείται το ανώτατο όριο που καθορίζεται από το εξουσιοδοτημένο ποσό του προγράμματος EFSF. Η Ευρωομάδα αναθέτει στην EWG να συνεργαστεί περαιτέρω με αυτό το θέμα από το 2018.

Στο τέλος του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εφαρμογής του και στο βαθμό που είναι αναγκαίο, θα εφαρμοστεί αυτή η δεύτερη δέσμη μέτρων. Η ακριβής βαθμονόμηση αυτών των μέτρων θα επιβεβαιωθεί στο τέλος του προγράμματος από την Ευρωομάδα με βάση μια επικαιροποιημένη DSA σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους και η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό το DSA, αν και βασίζεται σε επιφυλακτικές υποθέσεις, θα λάβει επίσης υπόψη τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη και των επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Μακροπρόθεσμα, η Ευρωομάδα υπενθυμίζει τη συμφωνία του Μαΐου του 2016 ότι σε περίπτωση απροσδόκητα δυσμενέστερου σεναρίου θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός έκτακτης ανάγκης για το χρέος. Η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού θα θεωρηθεί ότι υπόκειται σε απόφαση της Ευρωομάδας και θα μπορούσε να συνεπάγεται μέτρα όπως η περαιτέρω αναμόρφωση και ο περιορισμός των πληρωμών τόκων από το EFSF.

Αναγνωρίζοντας τη συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού με την Ελλάδα για τις πολιτικές, η διοίκηση του ΔΝΤ σύντομα θα συνιστά στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΔΝΤ την κατ ‘αρχήν έγκριση του αιτήματος της Ελλάδας για 14μηνη ρύθμιση αναμονής. Το ΔΝΤ εκφράζει την ικανοποίησή του για την περαιτέρω διευκρίνιση των μέτρων για το χρέος που δόθηκαν σήμερα από τα κράτη μέλη και συμφωνεί ότι αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Η συμφωνία του ΔΝΤ θα καταστεί αποτελεσματική με πόρους που διατίθενται σύμφωνα με τους όρους της, υπό τον όρο ότι το πρόγραμμα παραμένει σε καλό δρόμο, όταν το προσωπικό του ΔΝΤ μπορεί να διαβεβαιώσει στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΔΝΤ ότι υπάρχει συμφωνία για μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Στο τέλος του προγράμματος, θα εξασφάλιζε τη διατηρησιμότητα του χρέους.

Ενόψει της πλήρους εφαρμογής όλων των προηγούμενων ενεργειών και με την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών, τα όργανα διοίκησης του ΕΜΣ αναμένεται να εγκρίνουν το συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας και την εκταμίευση της τρίτης δόσης του προγράμματος του ΕΜΣ ύψους 8,5 δισ. Ευρώ για την κάλυψη των τρεχουσών χρηματοδοτικών αναγκών, τις καθυστερήσεις και ενδεχομένως και ενδεχομένως περιθώριο για τη δημιουργία κεφαλαιακού υποστρώματος.

Ενόψει του τερματισμού του τρέχοντος προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, η Ευρωομάδα δεσμεύεται να παράσχει στήριξη στην επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές: Η Ευρωομάδα συμφωνεί ότι οι μελλοντικές εκταμιεύσεις θα πρέπει να καλύπτουν όχι μόνο την ανάγκη εκκαθάρισης καθυστερούμενων οφειλών αλλά και την περαιτέρω δημιουργία ταμειακών αποθεμάτων για την υποστήριξη της εμπιστοσύνης των επενδυτών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά.