Μεγάλη μείωση της ανεργίας, όλα τα στοιχεία (γραφήματα)