Χρονιά ρεκόρ το 2016 για τη γερμανική αμυντική βιομηχανία