Αφρική: Επιχειρηματικότητα είναι η λύση, σύμφωνα με τον ΟΗΕ