Αφρική: Επιχειρηματικότητα είναι η λύση, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Αφρική: Επιχειρηματικότητα είναι η λύση, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Συστάσεις στις αφρικανικές κυβερνήσεις για την πληρέστερη και πιο ενεργή ένταξη της επιχειρηματικότητας στα πλάνα βιομηχανοποίησης κάνει ο ΟΟΣΑ μέσα από την έκδοση Προοπτική της Αφρικανικής Οικονομίας, που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο του 52ου Ετήσιου Συνεδρίου. Ενώ τα στοιχεία, παρά τις αντίξοες συνθήκες είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς προκύπτει βελτίωση της επιχειρηματικότητας ακόμα σε επίπεδο νέων γυναικών επιχειρηματιών.

Το 2016, η οικονομική ανάπτυξη της Αφρικής επιβραδύνθηκε σε 2,2% από 3,4% το 2015 λόγω των χαμηλών τιμών των βασικών προϊόντων, της αδύναμης παγκόσμιας ανάκαμψης και των δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι οποίες επηρέασαν τη γεωργική παραγωγή σε ορισμένες περιοχές. Ωστόσο, αναμένεται να ανακάμψει σε 3,4% το 2017 και 4,3% το 2018. Αυτό υποθέτει ότι καθώς οι τιμές των βασικών προϊόντων ανακάμπτουν, η παγκόσμια οικονομία θα ενισχυθεί και οι εγχώριες μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις θα εδραιωθούν.

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά υποσχόμενες εξελίξεις σε ολόκληρη την ήπειρο. Η ανάπτυξη της Αφρικής εξαρτάται όλο και περισσότερο από εγχώριες πηγές, όπως προκύπτει από τη δυναμική ιδιωτική και κρατική κατανάλωση που σε συνδυασμό συνέβαλε στο 60% της ανάπτυξης το 2016. Η ανάπτυξη αυτή συμπίπτει και με την πρόοδο στην ανθρώπινη ανάπτυξη: 18 αφρικανικές χώρες είχαν μεσαία έως υψηλά επίπεδα ανθρώπινης ανάπτυξης Μέχρι το 2015. Τέλος, οι ξένες άμεσες επενδύσεις, που προσελκύουν οι αναδυόμενες αγορές της ηπείρου και η ταχεία αστικοποίηση, ανήλθαν σε 56,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2016 και αναμένεται να φθάσουν τα 57 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017. Οι επενδύσεις αυτές διαφοροποιήθηκαν από τον τομέα των φυσικών πόρων στην κατασκευή, Των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της μεταποίησης, των μεταφορών, της ηλεκτρικής ενέργειας και της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

“Αν και τα οικονομικά χτυπήματα που γνώρισαν τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται να έχουν αλλάξει την” αύξουσα φωνή της Αφρικής”, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ήπειρος παραμένει ανθεκτική, με οικονομίες που δεν εξαρτώνται από τους πόρους και διατηρούν υψηλότερη ανάπτυξη για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με τους δυναμικούς ιδιωτικούς τομείς, το επιχειρηματικό πνεύμα και τους τεράστιους πόρους, η Αφρική έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ακόμη πιο γρήγορα και πιο πολύ “

δήλωσε ο γενικός διευθυντής ανάπτυξης της Aφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης Abebe Shimeles

Διαβάστε  Κύπρος: Με 3,8% έτρεξε η οικονομία το πρώτο τρίμηνο

Ωστόσο, η πρόοδος παραμένει άνιση, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Οι αφρικανικές κυβερνήσεις πρέπει να προωθήσουν στην ατζέντα τους τη δημιουργία θέσεων εργασίας με πιο φιλόδοξες και προσαρμοσμένες πολιτικές.

Παρά τη δεκαετία προόδου, το 54% του πληθυσμού σε 46 αφρικανικές χώρες εξακολουθεί να ταλανίζεται από τη φτώχεια σε πολλαπλές διαστάσεις – την υγεία, την εκπαίδευση και το βιοτικό επίπεδο. Και οι αιτήσεις για καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης αποτελούν τον κύριο λόγο για συνεχιζόμενες δημόσιες διαμαρτυρίες, δεδομένου ότι προκάλεσαν το ένα τρίτο όλων των δημόσιων διαδηλώσεων μεταξύ του 2014 και του 2016 – αν και σε ένα πλαίσιο μειωμένων επιπέδων εμφυλίων αναταραχών. Δεδομένου ότι το μέγεθος του εργατικού δυναμικού ενδέχεται να αυξηθεί κατά 910 εκατομμύρια μεταξύ του 2010 και του 2050, η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας θα παραμείνει η βασική πρόκληση για τους διαμορφωτές πολιτικής της Αφρικής.

“Το κλειδί για την επιτυχή ανάπτυξη στην Αφρική είναι να καλλιεργηθεί η αναδυόμενη κουλτούρα της επιχειρηματικότητας, να χρησιμοποιηθούν τα περίφημα λόγια του Hernando De Soto,” el otro sendero “(η άλλη διαδρομή) για την ανάπτυξη. Ένα δρόμο που μπορεί να απελευθερώσει τη δημιουργικότητα υψηλού οκτανίου και να μετατρέψει τις ευκαιρίες σε εκπληκτικές πραγματοποιήσεις “

δήλωσε ο Abdoulaye Mar Dieye, περιφερειακός διευθυντής για την Αφρική στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Διαβάστε  Τουρκία: Το ΑΕΠ αναπτύσσεται με 7,4%!, η οικονομία βυθίζεται

Για να μετατραπεί η πρόκληση της μεγαλύτερης πληθυσμιακής ανάπτυξης σε ευκαιρία, η επιτυχία της νέας βιομηχανικής επανάστασης στην Αφρική είναι πρωταρχικής σημασίας. Είκοσι έξι αφρικανικές χώρες διαθέτουν σήμερα μια στρατηγική εκβιομηχάνισης. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις στρατηγικές τείνουν να δώσουν έμφαση στο ρόλο των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών εις βάρος των επιχειρηματιών σε τομείς με δυνατότητες υψηλής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις με λιγότερους από 20 υπαλλήλους και λιγότερη από πενταετή εμπειρία παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων εργασίας στον επίσημο τομέα της Αφρικής. Επιπλέον, η εμφάνιση των ψηφιακών τεχνολογιών και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων θολώνει τα όρια μεταξύ της μεταποίησης – η οποία τώρα αναπηδά στο 11% του ΑΕΠ της Αφρικής – και στον τομέα των υπηρεσιών. Οι στρατηγικές βιομηχανικοποίησης πρέπει επομένως να υποστηρίξουν άλλους τομείς όπου οι αφρικανικές οικονομίες έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως είναι οι γεωργικές επιχειρήσεις, οι εμπορεύσιμες υπηρεσίες και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι νέες στρατηγικές πρέπει να αποφύγουν την εξάρτηση από επιχειρήσεις που δεν είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

“Οι αφρικανικές οικονομίες δεν μπορούν να χάσουν τον επόμενο μετασχηματισμό τους. Οι επιχειρηματίες πρέπει να είναι ηγέτες στο ταξίδι της Αφρικής στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση “,

δήλωσε ο Mario Pezzini, Διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ και Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα για την Ανάπτυξη του ΟΟΣΑ.

Διαβάστε  Καλά τα νέα για την Ευρωζώνη από τη Markit

Σύμφωνα με την έκθεση, η Αφρική έχει υψηλό ανεκμετάλλευτο δυναμικό για την επιχειρηματικότητα. Σε 18 αφρικανικές χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες στατιστικές, το 11% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας δημιούργησε τις δικές τους επιχειρήσεις για να αξιοποιήσει συγκεκριμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το επίπεδο αυτό είναι υψηλότερο από ό, τι στις αναπτυσσόμενες χώρες στη Λατινική Αμερική (8%) και στην Ασία (5%). Ωστόσο, λίγοι από αυτούς επενδύουν σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, μεγαλώνουν για να απασχολούν περισσότερους εργαζομένους ή να εισάγουν καινοτομίες στις αγορές. Για να μετατρέψουν το δυναμισμό τους σε κινητήρια δύναμη εκβιομηχάνισης, οι αφρικανικές κυβερνήσεις καλούνται να βελτιώσουν τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων καθώς και ανοίξουν το δρόμο στην πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση.

Διαφήμιση