Τράπεζα Ελλάδος και SSM δίνουν την Παγκρήτια στον Μιχάλη Σάλλα

Τράπεζα Ελλάδος και SSM δίνουν την Παγκρήτια στον Μιχάλη Σάλλα

Το πράσινο φως, όπως ήταν αναμενόμενο, για την εξαγορά του 21,4% της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Lyktos Group του Μιχάλη Σάλλα.

Η συμφωνία συνήφθη στις 31 Ιανουαρίου και τελούσε υπό την έγκριση των αρμοδίων αρχών της Τράπεζας της Ελλάδας και της SSM. Στο εν τω μεταξύ η Lyktos συνεχίζει τη διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου της τόσο στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όσο και στον τομέα ασφάλειας εγκαταστάσεων.

Μετά την έγκριση της ειδικής συμμετοχής της Lyktos Participations στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα με 21,49%, ο πρόεδρος της Lyktos Μιχάλης Σάλλας δήλωσε:

«Η συμμετοχή μας στην Παγκρήτια αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης μας στην Οικονομία της Κρήτης, στη δυναμική των Συνεταιριστικών Τραπεζών αλλά και στις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας συνολικότερα. Άμεσος στόχος μας είναι να στηρίξουμε τη Διοίκηση της Τράπεζας στην εκπόνηση ενός σχεδίου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύματος για την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την προάσπιση των συμφερόντων των 84.000 μεριδιούχων-μετόχων μας και την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας».

Διαφήμιση