Έκθεση της DG Comp εντοπίζει προβλήματα ανταγωνισμού στο e-commerce

Έκθεση της DG Comp εντοπίζει προβλήματα ανταγωνισμού στο e-commerce

Να εντοπίσει και να στιγματίσει εμπορικές πρακτικές που ενδέχεται να περιορίζουν τον ανταγωνισμό επιχειρεί έκθεση της DG Comp για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Όπως επισημαίνει η αρμόδια επίτροπος, Μαργκρέτ Βέσταγκερ η επιβολή περιορισμών στη διανομή προϊόντων ecommerce εντός της ΕΕ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που περιορίζουν τον ανταγωνισμό και οφείλεται σε συμφωνίες κυρίων και πολιτικές αποκλεισμού.
Η έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, παρουσιάζει τις οριστικές διαπιστώσεις της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν σχετικά με την προκαταρκτική έκθεση του Σεπτεμβρίου του 2016 και επιβεβαιώνοντας σε μεγάλο βαθμό τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της έκθεσης. Παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να θέσει ως στόχο την επιβολή των αντιμονοπωλιακών κανόνων της Ε.Ε. στις αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου και, σύμφωνα με την Κομισιόν, έχει ήδη οδηγήσει τις εταιρείες να επανεξετάσουν τις πρακτικές τους.

Κύριες διαπιστώσεις

Καταναλωτικά αγαθά
Η έκθεση, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Κομισιόν, επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου την τελευταία δεκαετία και, ιδίως, η βελτίωση της διαφάνειας των τιμών και του ανταγωνισμού των τιμών στο Διαδίκτυο, είχε σημαντικές επιπτώσεις στις στρατηγικές διανομής των εταιρειών και στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Τα τελικά αποτελέσματα της τομεακής έρευνας υπογραμμίζουν τις ακόλουθες τάσεις της αγοράς:
Μεγάλο ποσοστό κατασκευαστών αποφάσισαν την τελευταία δεκαετία να πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές μέσω των δικών τους καταστημάτων επιγραμμικής λιανικής πώλησης, ανταγωνιζόμενοι συνεπώς ολοένα και περισσότερο τους διανομείς τους.
Η αυξημένη χρήση συστημάτων επιλεκτικής διανομής, μέσω των οποίων τα προϊόντα μπορούν να πωλούνται αποκλειστικά από προεπιλεγμένους εξουσιοδοτημένους πωλητές, παρέχει στους κατασκευαστές τη δυνατότητα να ελέγχουν καλύτερα τα δίκτυα διανομής τους, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα της διανομής, αλλά και την τιμή.
Αυξημένη επιβολή περιορισμών βάσει σύμβασης για τον καλύτερο έλεγχο της διανομής του προϊόντος. Ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική, οι εν λόγω περιορισμοί μπορούν να λαμβάνουν διάφορες μορφές, όπως τιμολογιακοί περιορισμοί, απαγορεύσεις διάθεσης σε αγορές (πλατφόρμες), περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση εργαλείων σύγκρισης τιμών και αποκλεισμός από τα δίκτυα διανομής των αμιγώς επιγραμμικών εταιρειών.
Ορισμένες από τις εν λόγω πρακτικές, όπως εξηγεί η Επιτροπή, μπορεί να δικαιολογούνται, παραδείγματος χάριν προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα διανομής των προϊόντων. Ωστόσο, άλλες πρακτικές ενδέχεται να αποτρέπουν αδικαιολόγητα τους καταναλωτές από το να επωφεληθούν από μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και χαμηλότερες τιμές και, ως εκ τούτου, δικαιολογούν την ανάληψη δράσης από την Επιτροπή για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.

Διαβάστε  Η Κομισιόν μηνύει Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία για το dieselgate

Ψηφιακό περιεχόμενο

Όπως αναφέρει η Επιτροπή, τα αποτελέσματα της τομεακής έρευνας επιβεβαιώνουν ότι η δυνατότητα χορήγησης αδειών από τους κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας περιεχομένου είναι απαραίτητη για τους παρόχους ψηφιακού περιεχομένου και αποτελεί σημαντικό παράγοντα που καθορίζει το επίπεδο ανταγωνισμού στην αγορά.
Στην έκθεση επισημαίνονται ορισμένες πρακτικές αδειοδότησης που μπορούν να δυσχεράνουν την εμφάνιση νέων επιγραμμικών επιχειρηματικών μοντέλων και υπηρεσιών. Κατά την αξιολόγηση των εν λόγω πρακτικών αδειοδότησης βάσει των κανόνων ανταγωνισμού της Ε.Ε. πρέπει, ωστόσο, να ληφθούν υπ’ όψιν τα χαρακτηριστικά της βιομηχανίας ψηφιακού περιεχομένου.
Μία από τις κύριες διαπιστώσεις της έρευνας είναι ότι σχεδόν το 60% των παρόχων ψηφιακού περιεχομένου που συμμετείχαν στην έρευνα συμφώνησαν με τους κατόχους δικαιωμάτων, βάσει σύμβασης, να εφαρμόζουν «γεωγραφικό αποκλεισμό».
Τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από την έρευνα θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να θέσει ως στόχο την επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της Ε.Ε. στις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και να δρομολογήσει περαιτέρω αντιμονοπωλιακές έρευνες.

Διαβάστε  Πλαίσιο κατά των fake news προωθεί η Κομισιόν

Διαφήμιση