Οι τράπεζες στραγγίζουν την οικονομία: Πιστωτική συρρίκνωση 1,7%