Οι τράπεζες στραγγίζουν την οικονομία: Πιστωτική συρρίκνωση 1,7%

Οι τράπεζες στραγγίζουν την οικονομία: Πιστωτική συρρίκνωση 1,7%

Ρευστότητα από την πραγματική οικονομία συνεχίζουν να απορροφούν οι τράπεζες στο πλαίσιο της προσπάθειας εξυγίανσης των χαρτοφυλακίων τους, περιορισμού των απωλειών και επανακαθορισμού της στρατηγικής τους.

Ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν τάση σταδιακής βελτίωσης, σε μηνιαία βάση, καθώς οι καθαρές ροές προς επιχειρήσεις από τον τελευταίο μήνα είναι θετικές, με το μεγαλύτερο μέρος της νέας πίστωσης να κατευθύνεται όμως σε ασφαλιστικές εταιρίες, όπου φαίνεται να υπάρχει πλέον σοβαρό πρόβλημα. Οριακά θετική ήταν, σε μηνιαία βάση η χρηματοδότηση επιχειρήσεων και ΜΚΟ.


Σε ετήσια βάση ο ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης έδειξε συρρίκωνση 1,7% τον Μάρτιο έναντι 1,9% τον Φεβρουάριο. Σε μηνιαία βάση η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 376 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικής ροής 801 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Διαφήμιση

Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση ήταν αρνητική κατά 683 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 700 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο -4,0% από -3,7% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -1,3% από -1,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 307 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 101 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, ήταν θετική κατά 487 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 82 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -0,1% από -0,3% τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο -0,2% από -0,4% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 471 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 22 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο 1,8% από 1,0% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 16 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 60 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 77 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 30 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,4% από -2,1% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 257 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 153 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -2,6% από -2,7% τον προηγούμενο μήνα.

Διαφήμιση