Συνεχίζουν την απομόχλευση οι ελληνικές τράπεζες, -100 εκατ. ο ELA

Συνεχίζουν την απομόχλευση οι ελληνικές τράπεζες, -100 εκατ. ο ELA

Με πιο αργούς ρυθμούς αλλά μεν αλλά σταθερά συνεχίζουν τη διαδικασία απεξάρτησης από τον ακριβό έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας οι ελληνικές τράπεζες, με αποτέλεσμα η Τράπεζα της Ελλάδας να εισηγηθεί στην ΕΚΤ νέα μείωση του ανώτατου ορίου κατά 100 εκατ.

Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η ΕΚΤ περιόρισε το ανώτατο όριο του ELA κατά 100 εκατ. ευρώ, στα 46,5 δισ. ευρώ. Η μείωση, σύμφωνα με την ΤτΕ, αντανακλά τις εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη τις ροές καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα. Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο, η συνολική εξάρτηση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τον ELA υποχώρησε κατά 700 εκατ. ευρώ ή 1,6%.

Οι ελληνικές τράπεζες εξαρτώνται από τον έκτακτο μηχανισμό της ΕΚΤ από τον Φεβρουάριο του 2015, όταν και η κεντρική τράπεζα διέκοψε την απευθείας πρόσβαση στη «φθηνή» χρηματοδότηση.
Τον Ιούνιο του 2016, ωστόσο, η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών αποκαταστάθηκε, με αποτέλεσμα τη σημαντική συρρίκνωση του κόστους δανεισμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Διαφήμιση

Διαφήμιση