Το μέλλον του θρησκευτικού χάρτη: Η αυτοκρατορία του Ισλάμ (γραφήματα)

Το μέλλον του θρησκευτικού χάρτη: Η αυτοκρατορία του Ισλάμ (γραφήματα)

Αλλαγή ροών στο παγκόσμιο θρησκευτικό χάρτη και επικράτηση του Ισλάμ ως κυρίαρχη θρησκεία στον κόσμο μέχρι το 2070, καθώς σημειώνει τον ταχύτερο ρυθμός αύξησης από κάθε άλλη θρησκεία, είναι οι βασικές προβλέψεις σχετικά με την θρησκευτική κατανομή του πληθυσμού της γης, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Pew Research Center.

Διαφήμιση

Με τις θρησκευτικές ομάδες παγκοσμίως να αυξάνονται σε απόλυτους αριθμούς μέχρι το 2050 και ενώ ο Χριστιανισμός θα συνεχίσει να διατηρεί τη μεγαλύτερη θρησκευτική ομάδα στον κόσμο, μέχρι εκείνη τη στιγμή, καθώς το ένα τρίτο του πληθυσμού θα ασπάζεται τη θρησκεία ή διάφορες αιρέσεις της, ο Ισλαμισμός θα κυριαρχήσει θρησκευτικής προτίμησης και θα συγκεντρώσει τον υψηλότερο αριθμό πιστών μέχρι το 2070.

Ταυτόχρονα, οι Μουσουλμάνοι αποτελούν τη μοναδική θρησκευτική ομάδα που αναμένεται να αυξηθεί ταχύτερα από τον παγκόσμιο πληθυσμό στο σύνολο του ενώ τα άτομα που δεν ασπάζονται κάποια θρησκεία, όπως οι άθεοι και αγνωστικιστές, θα σημειώσουν μείωση του ποσοστού τους στο συνολικό πληθυσμό μέχρι το 2050, αν και τα μεγέθη του αυξάνονται σε κράτη όπως η Γαλλία και οι ΗΠΑ.

 

Η μελλοντική ανάπτυξη των θρησκειών είναι αποτέλεσμα τριών, κατά κύριο λόγο, παραγόντων σύμφωνα με την έρευνα.

Ο πρώτος σημαντικός παράγοντας αφορά την γεωγραφική συγκέντρωση των θρησκειών.

Θρησκείες με μεγάλους αριθμούς οπαδών στις αναπτυσσόμενες χώρες, που διατηρούν υψηλά ποσοστά γεννήσεων, τείνουν να αυξηθούν γρηγορότερα, οπότε και περιοχές όπως η υποσαχάρια Αφρική όπου ο πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί κατά 12% μέχρι το 2050 θα συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του Ισλάμ και του Χριστιανισμού.

 

 

Αντίθετα, τα άτομα του πληθυσμού που δεν συνδέονται με καμία θρησκεία είναι συγκεντρωμένα σε περιοχές με χαμηλή γονιμότητα και γήρανση του πληθυσμού, όπως η Βόρεια Αμερική, η Ευρώπη, η Κίνα και η Ιαπωνία.

 

Το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων στην Κίνα και την Ιαπωνία, θα είναι και η κυριότερη αιτία της μείωσης των Βουδιστών ως ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού.

 

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι η τρέχουσα ηλικιακή κατανομή των ομάδων. Το 2010, το 34% του μουσουλμανικού πληθυσμού του κόσμου ήταν κάτω των 15 ετών, ενώ το 30% των Ινδουιστών και το 27% των Χριστιανών ήταν επίσης κάτω των 15 ετών.

Η μεγάλη συγκέντρωση της νεολαίας είναι μεταξύ των λόγων για τους οποίους ο αριθμός των μουσουλμάνων αναμένεται να αυξηθεί ταχύτερα από το συνολικό πληθυσμό του κόσμου.

Ινδουιστές και οι Χριστιανοί αναμένεται να διατηρήσουν ρυθμό ίσο με την παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού, η οποία βρίσκεται στο 27%.

 

Τελευταίος από τους σημαντικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν την αύξηση των οπαδών των θρησκειών είναι η μετακίνηση προς άλλες θρησκείες ή προς τον αθεϊσμό.

Στα επόμενα τριάντα χρόνια, ο Χριστιανισμός αναμένεται να δεχθεί τις μεγαλύτερες καθαρές «ζημιές» από θρησκευτικές ανταλλαγές, με 106 εκατομμύρια οπαδούς του να φεύγουν από τους κόλπους του και μόνο 40 εκατομμύρια περίπου νέους οπαδούς να εισέρχονται.

[graphiq id=”44BhYFm0pBb” title=”Η παγκόσμια θρησκευτική κατανομή” width=”700" height=”765" url=”https://w.graphiq.com/w/44BhYFm0pBb” ]

Διαφήμιση