Παραγωγικότητα: Ελλάδα VS Ευρωπαϊκή Ένωση

Παραγωγικότητα: Ελλάδα VS Ευρωπαϊκή Ένωση

έντονες διακυμάνσεις σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει ο δείκτης παραγωγικότητας της Ελλάδας, ένδειξη μεταβολών σε πολλά επίπεδα αλλά και της επίδρασης των πολιτικών στην παραγωγική βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συγκριτικού γραφήματος η παραγωγικότητα στην Ελλάδα ενισχύθηκε στις 99,5 μονάδες του σχετικού δείκτη, το τρίτο τρίμηνο του 2016 από 93,2 μονάδες στο δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους.
Μεσοσταθμικά η παραγωγικότητα διαμορφώνεται στις 93,25 μονάδες για τα έτη από το 1995 μέχρι και το 2016, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό στις 108,1 μονάδες το τρίτο τρίμηνο του 2007 και χαμηλό 70,9 μονάδων στο πρώτο τρίμηνο του 1995.

Διαβάστε  Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο με τα βλέμματα στην πρόταση μόμφής