Ετσι έφυγαν τα λεφτά: Τι δείχνει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Ετσι έφυγαν τα λεφτά: Τι δείχνει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Διευρύνθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας παρά τη σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών και τη μικρή αύξηση των εισαγωγών. όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδας η διεύρυνση του ελλείμματος οφείλεται σε αύξηση των πληρωμών εισοδημάτων στο εξωτερικό, που συνεπάγεται μερίσματα ελληνικών εταιριών σε ξένους μετόχους και καθαρή εξαγωγή κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τον Δεκέμβριο του 2016 το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ελληνικής οικονομίας διευρύνθηκε, καθώς αυξήθηκε στα 933 εκατ. ευρώ έναντι 783 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 750 εκατ. ευρώ το 2016, κατά 276 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του 2015. Η επιδείνωση αυτή οφείλεται στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη και στην πτώση των καθαρών εισπράξεων στην κατηγορία των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων. Τέλος, το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 71 εκατ. ευρώ, λόγω της ανόδου των καθαρών πληρωμών του τομέα της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων των λοιπών τομέων.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό (10,0%) από τις αντίστοιχες εισαγωγές (2,9%) και το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών βελτιώθηκε. Αντίθετα, τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκαν.

Διαβάστε  Αξιολόγηση: Κλείνει με χαμηλότερη ανάπτυξη και χωρίς μέτρα το δημοσιονομικό

Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2015, καθώς η βελτίωση των ισοζυγίων καυσίμων και πλοίων αντισταθμίστηκε από την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία. Η τελευταία οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ η αξία των εξαγωγών αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία παρέμεινε σχεδόν στάσιμη, σημειώθηκε αύξηση της αξίας των αντίστοιχων εισαγωγών κατά 4,0%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο κατά 235 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ανόδου των καθαρών εισπράξεων από λοιπές υπηρεσίες, κυρίως χρηματοοικονομικές και λοιπές επιχειρηματικές. Οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές και μεταφορικές υπηρεσίες αυξήθηκαν σε μικρότερο βαθμό. Το Δεκέμβριο, η εισερχόμενη κίνηση μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκε κατά 15,6%, αλλά οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν μόνο κατά 4,7%.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα 133 εκατ. ευρώ, κατά 214 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του ίδιου μήνα του 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην πτώση των καθαρών εισπράξεων στην κατηγορία των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν φόρους και επιδοτήσεις επί των προϊόντων και της παραγωγής. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε έλλειμμα 97 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 39 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2015, λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Διαβάστε  Ο Θεοδωράκης μπορεί να στηρίξει Σκοπιανό, όχι όμως την κυβέρνηση

Για το σύνολο του 2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 1,1 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 206 εκατ. ευρώ το 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία δεν αντισταθμίστηκε από τον περιορισμό του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, με αποτέλεσμα την επιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών. Συνολικά, η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 6,1%, ενώ η αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 4,2%. Επίσης, επιδεινώθηκαν και τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Το ισοζύγιο αγαθών παρουσίασε βελτίωση κατά 649 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται στον περιορισμό του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων (κατά 1,4 δισ. ευρώ) και στον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων (κατά 290 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με το 2015. Αντίθετα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκε, κυρίως λόγω της αύξησης της αξίας των εισαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από την άνοδο της αξίας των εξαγωγών.
Σημειώνεται ότι, σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 6,0%, η οποία αντανακλά κυρίως την άνοδο του όγκου των εξαγωγών καυσίμων, ενώ και οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκαν κατά 3,9%.

Διαβάστε  Ελλάδα: Αύξηση εξαγωγών και μικρή κάμψη εισαγωγών στο 4μηνο

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε πτώση κατά 1,6 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές (κατά 1,2 δισ. ευρώ), η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Επιπλέον, μειώθηκαν και οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες (κατά 878 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 5,1%, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις περιορίστηκαν κατά 6,4%. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη βελτίωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, του οποίου το πλεόνασμα υπερδιπλασιάστηκε.