Η ακτινογραφία της Μάλτας από τη Eurostat

Η ακτινογραφία της Μάλτας από τη Eurostat

Δείτε στο infogrphic που ακολουθεί την ακτινογραφία της Μάλτας και της οικονομίας της και συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το εξάμηνο η Μάλτα των 434 χιλιάδων κατοίκων, η μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την κυλιόμενη προεδρία και τη δυνατότητα να βάλει τη σφραγίδα της σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο.

Διαφήμιση