Χάρτης: Αιτήσεις ασύλου σε χώρες της ΕΕ την περίοδο 2008-16

Χάρτης: Αιτήσεις ασύλου σε χώρες της ΕΕ την περίοδο 2008-16

Δείτε αναλυτικά τις αιτήσεις ασύλου που επισήμως έχουν καταγραφεί ανά χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2008 έως το 2016.