Γράφημα: Τα πιο πρόσφατα τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη

Γράφημα: Τα πιο πρόσφατα τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη

Δείτε στον διαδραστικό χάρτη τα πιο πρόσφατα τρομοκρατικά πλήγματα στην Ευρώπη.