8ο Risk Management & Compliance Forum: Εφικτή η μείωση των κόκκινων δανείων κατά 44%(!)

8ο Risk Management & Compliance Forum: Εφικτή η μείωση των κόκκινων δανείων κατά 44%(!)

Πολύ πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στους τομείς της αντιμετώπισης και διαχείρισης προβληματικών απαιτήσεων, το απαιτητικό και πλήρως υποχρεωτικό θεσμικό πλαίσιο και η ευθυγράμμιση των τραπεζών με τους στόχους του Single Supervisory Mechanism ήταν τα βασικά σημεία στα οποία επικεντρώθηκε το 8ο Risk Management & Compliance Forum που διοργανώθηκε στις 24 Νοεμβρίου.

Οι εκπρόσωποι των τραπεζών που μίλησαν στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το PRMIA (Professional Risk Managers International Association), υπογράμμισαν ότι ο στόχος που έχει τεθεί για τη μείωση των κόκκινων δανείων (που προσεγγίζουν τα 110 δισ. ευρώ), κατά 44 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2019 είναι φιλόδοξος, αλλά μπορεί να επιτευχθεί εάν τηρηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες και αναληφθούν πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν την ενεργητική διαχείριση του τεράστιου όγκου τους, που κατατάσσει τη χώρα μας στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, αμέσως μετά την Κύπρο.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο Τϋπου:

“Είναι σαφές πως η σύγκλιση των περιοχών του risk και του finance είναι μια απαίτηση που αποτελεί πλέον αναγκαιότητα και προτεραιότητα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
Οι νέες εποπτικές ανάγκες καθώς και τα νέα διεθνή πρότυπα που καλούνται να υιοθετήσουν οι Τράπεζες, δεν αποτελούν πλέον απλά μια εποπτική υποχρέωση, όπως παλαιότερα, αλλά ενσωματώνουν σημαντικές αλλαγές στις πολιτικές, μεθοδολογίες, διαδικασίες, διακυβέρνηση δεδομένων και συστήματα, και προσθέτουν αξία στο επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας τους”.

Παράλληλα αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι μονάδες διαχείρισης κινδύνων στην αναδιάρθρωση του Τραπεζικού συστήματος και στο νέο επιχειρηματικό τοπίο που επιβάλλεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υιοθετούνται πλέον νέα μοντέλα λειτουργίας και διακυβέρνησης τόσο για εποπτικούς όσο και για επιχειρηματικούς λόγους, που επαναπροσδιορίζουν το ρόλο και τη συμβολή των μονάδων αυτών στο τραπεζικό γίγνεσθαι.

Διαβάστε  Η ΕΚΤ τρόμαξε με τα stress tests, εξετάζει αναβολή νέων κανόνων

Σε αυτά εστίασε και o επικεφαλής Οικονομολόγος της Eurobank, Πλάτωνας Μονοκρούσος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάπτυξη και την πορεία του προγράμματος εξυγίανσης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στις επενδυτικές ευκαιρίες και προοπτικές, Τόνισε μεταξύ άλλων, ότι οι εξελίξεις στον εγχώριο τραπεζικό τομέα προσανατολίζονται στην αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο κ. Μονοκρούσος έθιξε και το πρόβλημα της υπερχρέωσης του δημόσιου τομέα καθώς και το πλαίσιο αντιμετώπισής του, ενώ σκιαγράφησε το πλαίσιο και τους στόχους για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας των δημοσιονομικών.

Εν κατακλείδι αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας για να μπει στο δρόμο της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, συνοψίζοντάς τες ως εξής: Εξισορρόπηση της οικονομίας μας ως προς την κατανάλωση (90% του ΑΕΠ στην Ελλάδα έναντι 76% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη), τις επενδύσεις (11.5% στην Ελλάδα έναντι 20%), και τις εξαγωγές (30% έναντι 46%). Αντιμετώπιση της υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας. Διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας μεσοπρόθεσμα. Αντιμετώπιση του ελλείμματος στο συνταξιοδοτικό σύστημα (11% του ΑΕΠ έναντι 2½% στην Ευρωζώνη). Αποκατάσταση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους. Προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων. Αύξηση της αποταμίευσης (10% του ΑΕΠ, έναντι 23% στην Ευρωζώνη). Τέλος, τόνισε την αναγκαιότητα να αντιμετωπιστεί η ανταγωνιστικότητα ως πρώτη εθνική προτεραιότητα.

Διαβάστε  Η χαλαρότητα της ΕΚΤ για τα κόκκινα δάνεια καταδικάζει τις τράπεζες

Το συνέδριο χαιρέτισαν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, κ. Γιώργος Νασούλης, ο πρόεδρος του Professional Risk Managers International Association, κ. Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κρισιμότητα των κόκκινων δανείων για τη βιωσιμότητα του Τραπεζικού Συστήματος και την αναδιάταξη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και ο κ. Νίκος Χριστοδούλου, πρόεδρος της Δ. Ε. του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ΕΕΔΕ. Ο κ. Χριστοδούλου, αναφέρθηκε στη φρενίτιδα που επικρατεί στον τραπεζικό χώρο αυτή την περίοδο, η οποία οδηγείται από κανονιστικές υποχρεώσεις και reporting και από νέα πρότυπα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι, το στοίχημα είναι, τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕ του ΕΙΠ, πως το risk management θα υποστηρίξει ενεργητικά και σωστά τις ανάγκες των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και δεν θα γίνεται μοχλός καθυστέρησης του έργου τους.

Στην πρώτη ενότητα που αφορούσε στη στρατηγική διαχείρισης των NPEs παρουσιάσθηκαν τεχνικές και μεθοδολογίες διαχείρισης προβληματικών απαιτήσεων, τόσο στον τομέα των collections όσο και στον τομέα των ρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων. Αναλύθηκαν οι στρατηγικές και μεθοδολογίες διαχείρισης προβληματικών απαιτήσεων σε συνάρτηση με το υφιστάμενο θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο. Αποτυπώθηκαν τα αποτελέσματα που ήδη διαφαίνονται στην κατεύθυνση μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση και συζητήθηκαν τα βήματα που έχουν κάνει οι Τράπεζες για την υιοθέτηση νέων οργανωτικών, λειτουργικών και τεχνικών μοντέλων με γνώμονα την προσαρμογή τους στο νέο εποπτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στη δεύτερη ενότητα που αφορούσε το νέο διεθνές πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς IFRS9, παρουσιάσθηκαν τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου προτύπου και οι αλλαγές που συνεπάγονται. Αναλύθηκαν οι κύριες επιπτώσεις εφαρμογής του στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και συζητήθηκαν τα βήματα και ο προγραμματισμός που έχουν κάνει οι Τράπεζες για την υιοθέτηση νέων πολιτικών, διαδικασιών και συστημάτων, ώστε να προσαρμοσθούν στο νέο διεθνές πρότυπο.

Διαβάστε  Συστάσεις Νουί στους Έλληνες τραπεζίτες για NPL's και... αλλαγή νοοτροπίας

Στη τρίτη ενότητα που αφορούσε τη διακυβέρνηση των δεδομένων παρουσιάσθηκαν μοντέλα και πολιτικές διακυβέρνησης δεδομένων, καθώς και η προστιθέμενη αξία που δίνουν στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και ο προγραμματισμός που υπάρχει στους τραπεζικούς οργανισμούς σε αυτόν τον τομέα και αναδείχθηκε η σημασία της διασύνδεσης και ευθυγράμμισης του πλαισίου διακυβέρνησης των δεδομένων με το νέο εποπτικό και επιχειρηματικό μοντέλο των Τραπεζών.

Η τέταρτη ενότητα αφορoύσε το panel των Chief Risk Officers όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον ρόλο της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων, την συνεισφορά της στην υλοποίηση του νέου προτύπου IFRS9, και τον ρόλο της στο πλαίσιο της νέας δομής εταιρικής διακυβέρνησης των Τραπεζών. Ακόμα, διατυπώθηκαν απόψεις και προβληματισμοί σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στη ρευστότητα και τις καταθέσεις του Τραπεζικού μας Συστήματος

Διαφήμιση