Η Fitch βάζει Β- στη Wind

Η Fitch βάζει Β- στη Wind

Ιδιαίτερα καλή πιστοληπτική αξιολόγηση παίρνει η Wind Hellas από τον οίκο αξιολόγησης Fitch, σε έκθεση λίγο καιρό μετά την έξοδο της Wind στις αγορές για την άντληση 250 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 9%.

Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι ο οίκος αξιολογεί το outlook ως «σταθερό».

Η αξιολόγηση της Fitch αντανακλά τις ικανότητες της έμπειρης διοικητής ομάδας, τη σταθεροποίηση της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών και τη θέση που κατέχει η εταιρεία τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία.
Όσον αφορά τη συνεργασία με τη Vodafone, ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι η κοινοπραξία επιτρέπει τη διανομή τόσο κόστους, όσο και του δικτύου 2G/3G.

Διαφήμιση