Τράπεζες: Αυτά είναι τα νέα δεδομένα της Βασιλείας ΙΙΙ

Παρακολουθείστε το πάνελ που αναλύει τις επιπτώσεις της εισαγωγής νέου θεσμικού πλαισίου στις τράπεζας από τη Βασιλεία ΙΙΙ, στο συνέδριο του IIF.