3,000 Γυναίκες κατά του ISIS

3,000 Γυναίκες κατά του ISIS

Πάνω από 3,000 γυναίκες κατατάχτηκαν στον ιρακινό στρατό και σε αυτόνομες ομάδες τον τελευταίο καιρό με στόχο να πολεμήσουν κατά…