Εντός στόχων για NPL’s η Πειραιώς, έχει κεφάλαια να «κάψει»

Εντός στόχων για NPL’s η Πειραιώς, έχει κεφάλαια να «κάψει»

Περιθώριο να «κάψει» κεφάλαια διαθέτει η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς όπως προκύπτει από ανακοίνωσή της για την πρόσθετη επιβάρυνση από τα IFRS 9, οι κινήσεις αυτές ενισχύουν περαιτέρω τους ήδη υψηλούς δείκτες κάλυψης.

Διαφήμιση

Προσφάτως η επικεφαλής του SSM, Ντανιέλ Νουί είχε τοποθετηθεί υπέρ της μείωσης των εποπτικών κεφαλαίων στις τράπεζες με στόχο ττην εκκαθάριση των ισολογισμών τους, καθώς η κεφαλαιακή τους επάρκεια είναι ισχυρή και διασφαλισμένη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς η προκαταρκτική εκτίμηση της εφαρμογής των IFRS 9 προσδιορίζει το πρόσθετο κόστος στα 1,6 δισ. ευρώ.

Στις 31.12.17 ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανέρχεται σε 47% και ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) σε 75%. Pro-forma για την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, οι δείκτες ανέρχονται στο 52% και 82% αντιστοίχως.

Διαβάστε  Η παγίδα πίσω από τη Bad Bank... οδηγεί στη γραμμή στήριξης

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα, ο συνδυασμός αυξημένων προβλέψεων το 2017 και η πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ ενισχύει σημαντικά τους δείκτες κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs).

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 του ομίλου διαμορφώνεται περίπου στο 15,5% στις 31.12.2017 pro-forma για τις αποεπενδύσεις που είναι σε εξέλιξη. Η τράπεζα θα εφαρμόσει τις μεταβατικές ρυθμίσεις για σκοπούς εποπτικών κεφαλαίων, οι οποίες καταλήγουν σε επίπτωση 5% της εκτιμώμενης πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 για το 2018, αντιστοιχώντας σε επίπτωση περίπου 25 μονάδων βάσης στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας

Διαβάστε  Η Moody's τορπιλίζει 14 τουρκικές τράπεζες, προσδοκά επιδείνωση

Οι προβλέψεις για δάνεια το έτος 2017 εκτιμώνται σε 2 δισ. ευρώ έναντι 1 δισ. το έτος 2016.

Στις 31.12.17 ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανέρχεται σε 47% και ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) σε 75%. Pro-forma για την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, οι δείκτες ανέρχονται στο 52% και 82% αντιστοίχως.

Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους εκτιμώνται σε breakeven επίπεδο το 2017.

Η εικόνα του δανειακού χαρτοφυλακίου

Διαβάστε  Hackers έκλεψαν 17 εκατ. δολάρια από ρώσικες τράπεζες

Το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) της τράπεζας μειώθηκε στα 31,3 δισ. ευρώ στα τέλη του 2017 έναντι στόχου για 31,5 δισ. ευρώ.

Όπερ σημαίνει μείωση 2,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Το υπόλοιπο των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών της τράπεζας μειώθηκε στα 19,8 δισ. ευρώ έναντι στόχου 20,1δισ. ευρώ, ήτοι 3,4 δισ. ευρώ χαμηλότερα σε ετήσια βάση.

Διαφήμιση