Παρέμβαση Κομισιόν για τους γερμανικούς ελέγχους σε πτήσεις από την Ελλάδα

Παρέμβαση Κομισιόν για τους γερμανικούς ελέγχους σε πτήσεις από την Ελλάδα

Με τη διαμεσολάβηση της Κομισιόν και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων επιχειρείται να λυθεί το “έμφραγμα” που προκλήθηκε στις ελληνο-γερμανικές σχέσεις από την επιβολή ελέγχων στους επιβάτες που φθάνουν στα γερμανικά αεροδρόμια από ελληνικά, καθώς ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας είχε επιχειρήσει να κατηγορήσει την Ελλάδα για χαλαρούς ελέγχους που επιτρέπουν την επιβίβαση στα αεροσκάφη ανθρώπων χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Διαφήμιση

Μετά από διαβήματα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία κινήθηκαν σε χαμηλούς τόνους, παρεμβαίνει η ΕΕ αναλαμβάνοντας διαμεσολαβητικό ρόλο για την αποκατάταση της λειτουργίας της Συνθήκης Σένγκεν, αν και η Γερμανία περιλαμβάνεται στις χώρες που έχουν πάρει εξαίρεση.

Για το λόγο αυτό έχει προγραμματιστεί τριμερής συνάντηση μεταξύ εμπειρογνωμόνων της Κομισιόν, της Ελλάδας και της Γερμανίας, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδια για τη μεταναστευτική πολιτική Νατάσα Μπερτό.

Ερωτηθείσα σχετικά η Μπερτό σημείωσε ότι η Γερμανία είναι μία από τις χώρες που έχουν επαναφέρει προσωρινά τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και συγκεκριμένα στις πτήσεις από Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της παράτυπης μετανάστευσης.

«Η Επιτροπή λαμβάνει υπ’ όψιν της τις διαβεβαιώσεις που έχει λάβει από τη Γερμανία ότι τα εν λόγω μέτρα είναι στοχευμένα και περιορισμένα στα αυστηρώς αναγκαία προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια πολιτική και η εσωτερική ασφάλεια, ενώ ο αντίκτυπος στην ελεύθερη μετακίνηση θα είναι μικρός»,

δήλωσε.
Επίσης, ανέφερε ότι η Ελλάδα και η Γερμανία συνεργάζονται στενά και στο πλαίσιο αυτό μετά από επαφές που είχε η Επιτροπή σε πολιτικό επίπεδο, θα διεξαχθεί την Τετάρτη τριμερής συνάντηση μεταξύ εμπειρογνωμόνων από την Επιτροπή, Ελλάδα και Γερμανία.
Όπως είναι γνωστό, με βάση καταγγελίες που έχουν υποβληθεί οι Γερμανοί από τις 12 Νοεμβρίου υποχρεώνουν τα αεροπλάνα από την Ελλάδα να προσγειώνονται σε ειδικές εξόδου και στη συνέχεια ελέγχουν όλους τους επιβάτες. Το Βερολίνο επικαλείται την αυξημένη προσέλευση επιβατών χωρίς θεώρηση Σένγκεν.

Οι συστηματικοί έλεγχοι όλων των επιβατών που κάνουν οι Γερμανοί είναι προφανές ότι ξεφεύγουν από το πνεύμα του κώδικα του Σένγκεν που αναφέρεται σαφώς σε στοχευμένους και περιορισμένους ελέγχους.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως με βάση τις προτάσεις που υπέβαλε η Κομισιόν το Σεπτέμβριο, τα κράτη μέλη μπορούν να λόγους εσωτερικής ασφάλειας να επιβάλουν ελέγχους για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για δύο εξάμηνα, ενώ η μέγιστη συνολική περίοδος καθορίζεται σε δύο έτη.
Μέχρι να εγκριθούν οι νομοθετικές τροποποιήσεις, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη σχετικά με την καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων Σένγκεν, υπό μορφή σύστασης. Όπως τονίζεται, η καθιέρωση των προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα πρέπει να παραμείνει έκτακτο μέτρο έσχατης ανάγκης, ότι οι επιπτώσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία θα πρέπει να περιορίζονται και ότι θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε εναλλακτικά μέτρα, όπως είναι οι αστυνομικοί έλεγχοι και η διασυνοριακή συνεργασία. Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογούν τακτικά τους προσωρινούς ελέγχους, να συνεργάζονται και να διαβουλεύονται με άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, καθώς και να απέχουν από οποιαδήποτε αδικαιολόγητα μέτρα, καταλήγει η Κομισιόν.